Kort fortalt

Nynexø er drømmen om det gode liv, hvor omtanke for natur, klima, lokalsamfund, familie, frihed og fællesskab går op i en højere enhed.

Projektet

Vær med til at grundlægge Bornholms nye bæredygtige netværksby. Nynexø er drømmen om det gode liv, hvor omtanke for natur, klima, lokalsamfund, familie, frihed og fællesskab går op i en højere enhed.

Vi har en mark at bygge på, havudsigt over Østersøen, skole, børneinstitutioner og butikker lige om hjørnet, Paradisbakkerne i baghaven og en moderne bæredygtig vision at samles om. Nu inviterer vi 25 familier fra hele Danmark og i alle aldersgrupper til at være med og føre drømmen ud i livet.

BYEN DER GIVER IGEN
Ideen med Nynexø er at designe et netværksbaseret lokalsamfund, der giver overskud - alt lige fra boligerne, byrummet og fællesskabet det bygges op om skal give igen til sine indbyggere og til det omkringliggende samfund.

Her skal være socialt overskud til at dagligdagen hænger sammen for børnefamilien, økonomisk overskud til at man kan arbejde med det man brænder for og miljømæssige overskudsløsninger der sørger for at Nynexø producerer mere energi og naturlige ressourcer end byen bruger.

Ved at tænke kreativt og holistisk er målet at skabe en bymæssig ramme der gør minus til plus både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt.

DET CIRKULÆRE SAMFUND
Det bærende designprincip bag Nynexø er en cirkulær tankegang om at ting skal forbindes i en cyklus og sættes i kontinuerlig bevægelse. Byen og indbyggernes ressourcer skal ganske enkelt udnyttes til det optimale gennem omdannelse, deling og smart tænkning.

Affald skal kunne blive til genbrugsguld, spildevandet indgå i det lokale biokraftanlæg, spildvarme blive til grøntsager om vinteren, parkeringspladsen kunne forvandles til legeplads, gæsteværelset blive til indtægt som ferieudlejning, sol blive til varmt vand, vind blive til brændstof og praktiske opgaver blive til socialt samvær og livskvalitet.

Limen der binder byens forskellige kredsløb sammen er et moderne netværksbaseret fællesskab, hvor den sociale interaktion mellem indbyggerne gør samarbejde på flere planer mulige. Som moderne landsbyfællesskab henvender Nynexø sig ikke kun til børnefamilier – stedet er inspireret af multigenerationstanken om at samle en indbyggere i mange forskellige aldersgrupper i samme bebyggelse. På den måde bliver der skabt en mangfoldighed blandt beboerne, som bedre kan finde sammen om praktiske opgaver, børnepasning og sociale relationer på tværs af generationer.

DELEBY
Som cirkulært samfund baserer Nynexø sig på en lang række deleordninger der giver den enkelte adgang til en overflod af fælles faciliteter. Ved at være flere til at deles om omkostningerne, bliver de mange tilbud billigere for den enkelte. Samtidig sænkes det samlede ressourceforbrug væsentligt.

De fælles ressourcer, som betales gennem et fast abonnement og en variabel forbrugspris, inkluderer bl.a.:

- Fælles værksted og værktøjsbibliotek. Her kan du låne alt i maskinudstyr til huset, haven, cykel eller møbelprojekter.

- Fødevarefællesskab med friske biodynamiske grøntsager fra de omkringliggende marker og drivhuse.

- Fælles hjemmearbejdspladser, så du kan arbejde fra distancen men stadig indgå i et socialt fællesskab.

- Telekonferencerum. Her er fibernet forbindelse og professionelt telekonference udstyr, der forbinder dig med resten af verden og minimerer behovet for rejser. Er du selvstændig er her oplagte muligheder at drive virksomhed fra.

- Måltidsfællesskab. Nyd godt af en fælles madlavningsordning, der også kan bruges som take-away.

- Sommergæsteordning. Huse er designet så der kan udlejes værelse på airbnb basis med egen gæsteindgang. Muligheden kan give ekstra indtægt til husets økonomi.

- Elektriske delebiler, delevarevogn, delecykler, deleheste, delekajakker etc. Tilbud om mange forskellige transportmidler til forskellige behov.

Udover at være Deleby for egne indbyggere er NyNexø´s fællesfaciliteter også åbne for gæster og naboer fra andre steder på Bornholm. Det er en vigtig del af visionen, at Nynexø bliver en aktiv del af det omkringliggende lokalsamfund og indgår i kultur og bylivet i den eksisterende Nexø by.

GRØNT BYGGERI
Bebyggelsen opføres efter aktivhus standard med integrerede energikilder så husene producerer mere energi end de bruger, lokale spildevandsløsninger og med en høj økologisk kvalitet i materialevalg, der giver et sundt indeklima med stor komfort.

Boligerne opføres i samarbejde med de grønne håndværkere på Bornholm og vil blive tegnet af en række anerkendte arkitekter, som får til opgave at skabe en gennemgående designlinje med udgangspunkt i indbyggernes ønsker og behov.

Der vil som del af byggeriet blive arbejdet med at nedsætte kvadratmeterforbruget, samt skabe "opstartsboliger" hvor folk kan bosætte sig for lave omkostninger og siden hen udvide beboelsesarealet frem for at skulle foretage hele boliginvesteringen fra dag eet af.

Med tanke for at være et fleksibelt sted at bosætte sig tilbydes også lejeboliger, til indbyggere som kun skal være på Bornholm i en kortere periode, eller som ønsker at afprøve Nynexøs kvaliteter før en investering i egen bolig.

De landskabelige kvaliteter vil blive designet efter en høj bæredygtig standard med fokus på skovhave principper med spiselige planter, frugttræer og buske, som både ser flotte ud men også giver en lokal fødevare-værdi.

Der lægges vægt på at sikre en høj grad af biodiversitet og etablering af vegetation med udgangspunkt i den unikke bornholmske natur og med adoption af "gamle sorter" af nordiske kulturplanter. Byggeriet skal i det hele taget fremstå som en integreret del af landskabet og den omkringliggende natur, hvor de forskellige elementer og de skiftende årstider bringes helt tæt på den enkelte bolig.