Kort fortalt

Bæredygtighed er noget meget konkret: Huse, der på een gang er grønne, smukke og sunde. Kommunens ambitioner er høje i projekt Nybyggerne.

Projektet

I Næstved har man en ambition om at skabe verdens bedste boliger.
Projekt NYBYGGERNE adskiller sig fra andre ambitiøse bæredygtige byggerier ved,
at det er helt ualmindelige huse til helt almindelige mennesker. Husene tegnes af to
af landets mest visionære arkitekter inden for bæredygtigt byggeri – Henning Larsen
Architects og Lendager Arkitekter.
I projekt NYBYGGERNE bruger Næstved Kommune de bedste erfaringer fra bofællesskaber og borgerinddragelse til at skabe et moderne og attraktivt alternativ til parcelhuset for både unge og ældre familier. De kommende beboere inviteres med til udviklingen af husene - lige fra valg af arkitekter til materialer og indretningen af de fælles arealer. Der arrangeres workshops og studietur og det er også tanken, at de håndværkere, der skal være med til at bygge husene, skal involveres meget tidligt i processen. Og så deltager kommunen i et pilotprojekt for udvikling af en certificeringsordning for bæredygtige bebyggelser efter det tyske system DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Det gør bæredygtighed til noget meget konkret, fordi bebyggelsen ud fra en bred definition af bæredygtighed: Ud over et stramt fokus på bebyggelsens økonomi skal bebyggelsen opfylde en række krav vedrørende miljø- og energibelastning, samt sociale og sundhedsmæssige hensyn. Alt sammen inden for økonomi, der er tilpasset førstegangskøbere på boligmarkedet (husene må max. koste 2,5 mio. kr. inkl. grund).

Kommunen har gjort sig umage for at udvælge en velegnet grund - og det er i den grad lykkedes: NYBYGGERNEs huse kommer til at ligge fantastisk. Byggegrunden er placeret i den østlige ende af Næstved i et skønt område, tæt på skov, overdrev, skole/institutioner, togstation og en ny omfartsvej, der gør det let at nå
motorvejen mod København og resten af landet.

Næstved Kommune håber, at dette projekt kan være med til at udvikle nye veje for kommunernes engagement i den bæredygtige udvikling - og på en meget konkret måde, hvor bæredygtighed gøres synlig og målbar til gavn for de kommende boligejere og til inspiration for byggebranchen: det kan godt lade sig gøre at bygge energirigtigt og smukt til en pris, der svarer til andre nybyggede huse. Og med materialer, der er fremstillet af affald (upcycling) og med stort fokus på energiforbrug og CO2-udledning også i anlægsfasen. Ovenikøbet på en måde, hvor landskabet i meget vidt omfang bevares, som det er, så udsigt og biodiversitet bevares i videst mulige omfang. Projektet har en hjemmeside, hvor man kan læse meget mere: www.nybyggerne.info