Kort fortalt

Et nyt ventilationsprincip der reducerer energiforbrug og bakterieforekomster på hospitaler.

Projektet

Genoperationer af knæ og hofter koster sundhedssystemet mellem 34-57 mio. kr. om året. Operationer, der i høj grad skyldes infektioner. De kunne måske have været undgået, hvis ventilationen på de danske sygehuse var i en bedre stand. Et nyt projekt sigter mod at udvikle et helt nyt energieffektivt ventilationsprincip, der reducerer energiforbruget med 50-60 % samt mindsker risikoen for bakteriefo-rekomster. Danmark har ca. 500 operationsstuer. Det giver et besparelsespotentiale på 7,5 mio. kr. årligt. Projektets resultater bliver bl.a. formidlet til de rådgivende ingeniørvirksomheder, der projekterer opførslen af de nye super-sygehuse.

Partnere
Partnerne i projektet er OUH, FOURNAIS ENERGI, Sygehus Sønderjylland, JRV Flexoduct, ELFORSK, Region Syddanmark og Lean Energy Cluster