Kort fortalt

Sæt fokus på din sortering, dit madspild og dine indkøb! Del idéerne med andre og gør en forskel for miljøet! Det handler Nulskrald om.

Projektet

Nulskrald er mindre affald, mere liv!
Nulskrald er udforskningen af et affaldseffektivt samfund, som vi har lyst til at leve i. I stedet for at blive påtvunget en løsning, bliver du som borger bedt om at sætte spørgsmålstegn og forholde dig til affaldsproblematikken. Nulskrald handler om at inspirere og motivere via oplevelser og eksperimenter med affald. Kort sagt: brugerdrevet innovation på affaldsområdet!

Nulskrald er allerede en succes!
I første halvår af 2013 skulle 105 familier nedbringe deres brændbare affald via sortering, mindre madspild, klogere indkøb og kompostering. Redskaberne var diskussioner mellem borgerne i rammerne hos affaldsselskabet AVV, med spørgeskemaer fra Aalborg Universitet og visuelle tips fra kommunikationsbureauet Tankegang samt Hjørring og Brønderslev Kommune. Affaldet blev vejet under et femugers forløb, og familierne præsterede at reducere deres brændbare affald med 51 %.

Nulskrald skaber sammenhold!
Under forsøget samlede AVV via www.facebook/nulskrald og www.nulskrald.dk op på de erfaringer, folk gjorde sig, og bevægelsen førte både til udvikling af forskellige sorteringsløsninger i hjemmet, nye sorteringer på genbrugspladserne, gode råd til familier med blebørn, mere miljøvenlig tøjvask og meget mere. Efter forsøget tilkendegav flere deltagere endda, at de havde ændret indkøbsvaner og sparet penge. Sammenholdet blev den afgørende drivkraft, og til det afsluttende genbrugsbal med restemad og grønt modeshow i genbrugstøj mødte 70 % af deltagerne op, selvom forsøget var slut – oplev aftenen:

Nulskrald er videnskab!
Bevægelsen har fra starten inddraget forskere og studerende fra Aalborg Universitet. Der er blevet udfærdiget to rapporter på baggrund af spørgsmål under forsøget, og Aalborg Universitet sidder sammen med AVV, Tankegang og Hjørring og Brønderslev Kommune i projektgruppen. Derudover har to grupper af studerende skrevet om forsøget – henholdsvis fra en sociologisk og en forretningsmæssig vinkel.

Spørgsmål / svar