Kort fortalt

NORD (tidligere Kommunekemi) er blevet endnu bedre til at sortere jernskrot. De har tidoblet mængden af jernskrot til salg og genanvendelse.

Projektet

NORD (tidligere Kommunekemi) har igennem mange år foretaget en grov og manuel frasortering af jernskrot fra forbrændingsslaggen, inden slaggen blev lagt på deponi. (Slagge er et restprodukt ved forbrænding eller smeltning af ting).

Det var primært større og umiddelbart synlige jernskrotfraktioner, som blev frasorteret.

I 2011 gennemførte NORD en undersøgelse af, hvor stor en mængde jern, hovedsagligt i form at emballager, der tilgik NORD sammen med affaldet.

Der var potentiale for at etablere en grundig og finere slaggesortering. Derfor besluttede NORD at etablere et slaggesorteringsanlæg, som blev idriftsat i foråret 2012.

Slaggesorteringsprocessen foregår kort sagt i et tromlesorteringsanlæg, som udsorterer:

· en ren slagge

· en grov stålfraktion

· en mellemgrov stålfraktion

· en fin stålfraktion

Efter første års drift har anlægget frasorteret 1.750 tons jernskrot af en årlig slaggemængde på ca. 20.000 ton. Dette tal var oprindeligt 100 – 200 tons ved manuel sortering.

Det frasorterede jernskrot afsættes i markedet til genanvendelse / nyttiggørelse.