Kort fortalt

Naturoplevelse, udvikling og grøn motivation - en rejse gennem naturen ind i jeres arbejde med Grøn Omstilling

Projektet

Forestil dig, at du sidder under den klare stjernehimmel ved et knitrende bål. Det har været en dag fuld af oplevelser, og sanserne er mættede af naturens indtryk. Omkring bålet går snakken, for på denne aften har alle fået nye ideer til, hvordan I kommer videre med den grønne omstilling.

Hvilke rammer ville være bedre til at tænke grøn omstilling, end den natur det hele i bund og grund handler om?

Naturlig Omstilling bruger smukke naturomgivelser til at skabe nytænkning og udvikling – både på organisatorisk, fagligt og personligt plan.

Baggrund
Ved at have gode oplevelser i naturen har mennesket en tendens til at tage bedre vare på denne. Samtidig når vi færdes i menneskeskabte omgivelser i byerne, kan naturen synes så fjern og irrelevant, at vi ikke skænker den megen tanke i vores daglige handlen. For at skabe reelle forandringer er en tættere relation til naturen grundlæggende. Derfor er naturen det oplagte konferencecenter.

De menneskeskabte omgivelser påvirker vores handle- og tankemønstre. Ved at bevæge os ud af hverdagens rammer og ind i naturen, frigøres vi fra disse påvirkninger, og får muligheden for at opnå nyskabende tanker og ideer, der medtænker den grønne omstilling.

Naturlig Omstilling tager sit teoretiske udgangspunkt i natur- og udviklingsrelaterede teorier indenfor sociologien, psykologien og filosofien. Den egentlige konference og de forskellig oplæg i naturen, er praktiske og handlingsorienterede og bringer sanserne i spil.

Indhold og form
I skal på tur! Dybe skove, åbne vidder, stjernehimmel og lejrbål skal inspirere til tanker om grøn omstilling og fremtidige strategier. Den unikke kombination af smukke omgivelser, procesfaciliterende øvelser og målrettede faglige oplæg giver en bevidsthed og motivation, der vil sætte spor i det fremtidige arbejde.

Vi følger tankegangen om et rigt liv med enkle midler, når vi vandrer gennem landskabet, laver mad over bål og overnatter ude. I kombination hermed kommer en række perspektiver på jeres daglige arbejde gennem nye måder at tænke innovativt i forhold til bæredygtighedsstrategier. Således vil friluftsliv og naturoplevelse følges parallelt med ny faglig indsigt og personlig udvikling.

Turen tilpasses jeres færdigheder, og vi finder et niveau, der er tilpas udfordrende for alle i gruppen.

Målgrupper
Naturlig Omstilling henvender sig både til virksomheder, organisationer og institutioner.

I kan være en virksomhed, der ønsker at gøre produktionen mere bæredygtig, en organisation, der skal afklare visionen eller en institution, der vil have større fokus på natur og bæredygtighed i dagligdagen.

Naturlig omstilling skaber rammerne og processen, der vil kickstarte jeres omstilling og skabe motivation og strategier for det videre arbejde.