Kort fortalt

Frivillige foreninger giver i et stærkt netværk andre dejlige oplevelser i naturen. Så bliver vi alle bedre til at passe på den og miljøet.

Projektet

"Naturens Dag i Middelfart Kommune" er et uformelt samarbejde mellem lokale foreninger, klubber, organisationer og ildsjæle, der går sammen om hvert år at arrangere Naturens Dag med et væld af aktiviteter rundt om i Middelfart Kommune.

Konceptet for dagen er, at alle gode kræfter arrangerer hver deres større eller mindre aktivitet. Aktiviteterne udgør tilsammen et bredt udbud af muligheder for at komme ud i naturen, opleve den og være aktiv i den. Vi gør det ud fra devisen: Jo bedre du kender naturen og jo mere du sætter pris på den – jo mere vil du gøre for at passe på den.
Det hele koordineres af en styregruppe med repræsentanter fra foreningerne og kommunen. Byrådet og mange lokale sponsorer bakker op om idéen.

Den første Naturens Dag i Middelfart Kommune var søndag d. 14. september 2008. Siden har der hvert år den 2. søndag i september været Naturens Dag i Middelfart Kommune med et støt og roligt voksende antal deltagende foreninger og aktiviteter. I løbet af årene er der opbygget et stort og solidt netværk på tværs af foreningerne og geografien i kommunen. Det bruges nu i andre sammenhænge også.