Kort fortalt

I landsbyerne Føns og Ødis gør man op med de halvtomme biler på vejene ved at køre sammen – til gavn for klimaet, pengepungen og hinanden.

Projektet

Bor man i en landsby kan der være langt til indkøbsmuligheder, arbejde, skole og fritidsinteresser. Samtidig er mulighederne for kollektiv transport ofte begrænsede. For mange landsbybeboere bliver det at have adgang til en bil derfor en vigtig del af dagligdagen, og det bliver hurtigt til mange ture, når landsbybeboerne kører i bil til de daglige gøremål. I Føns ved Middelfart og Ødis ved Kolding vil beboerne bruge bilen smartere, og forsøge at samle flere i samme bil, ved at invitere naboen med, når der skal handles ind eller pendles til arbejde. At være flere i bilen gavner ikke bare pengepungen, det nedsætter også CO2-udslippet til gavn for klimaet, samtidig med at det at køre sammen kan øge sammenholdet og fællesskabet i landsbyerne.

Derfor er der blevet igangsat et forsøg med samkørsel i de to landsbyer. Samkørselsordningerne koordineres gennem et samarbejde mellem Trekantområdet, Middelfart Kommune, Kolding Kommune og lokaludvalgene i de to landsbyer. Forsøget bliver gennemført i Formel M regi i samarbejde med samkørselsportalen gomore.dk, der står bag den webplatform der hjælper landsbybeboerne til at organisere samkørselen.

Brugerne kan finde eller tilbyde et lift på den lokale samkørselsplatform, og dermed blive matchet med andre beboere der skal samme vej.

De lokale ildsjæle har været en tæt samarbejdspartner i introduktionen af projektet i lokalområdet og den lokale forankring er essentiel for projektets succes. Nabokørsel kan benyttes til pendlingen til arbejde og uddannelse, men også til de daglige småture til fritidsinteresser, indkøb og servicefunktioner og henvender sig dermed til alle i lokalområdet.

At påvirke den enkeltes vaner på transportområdet er et vigtigt element i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Ved at fremme mulighederne for at koordinere fælles kørsel skabes der et fundament for en grøn omstilling, der favner både den social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.