Kort fortalt

Vi opretter deleplatforme (Nabo-skabe) i boligområder og med til at styrke deleøkonomi og lokalt fællesskaber blandt naboer.

Projektet

Nabo-skab udbreder deleøkonomi i lokalområder og styrker fællesskaber blandt naboer. Vi opretter deleplatforme i boligområder, der giver nye muligheder for at deles om ting, man alligevel kun sjældent bruger. Målet er at bidrage til en grønnere omstilling, hvor vi alle får adgang til mere, samtidig med at vi forbruger mindre.

Et vigtigt aspekt af Nabo-skab er… naboskab! Altså det sociale fællesskab mellem de mennesker vi bor tættest på. Vi oplever fra os selv, og folk vi snakker med, at vi gerne vil komme vores naboer mere ved. Det er netop Nabo-skabs grundtanke: at godt naboskab øger deling, samtidig med at deling øger godt naboskab.

Vi ejer alle ting, som vi kun sjældent bruger. Frem for at eje hvert vores eksemplar er der mange ting vi lige så godt deles om. Faktisk sparer vi både penge, tid og plads ved at dele. Nabo-skab er et bud på, hvordan vi kan hjælpe miljøet ved at omlægge vores forbrugsvaner og blive bedre til at dele. Forestil dig den positive miljøeffekt, hvis 150 naboer deler boremaskine, værktøj, køkkenudstyr, rengøringsudstyr m.m.? Miljøet vil elske det!

Vi henvender os til alle former for boligforeninger og boligfællesskaber fx andel, ejer, eller kollegier. Vi arbejder med at skræddersy Nabo-skabene så det afspejler hvad folk lokalt gerne vil deles om. Derudover tilbyder vi, at sammenkoble Nabo-skabet, den fysiske deleplatform, med diverse sociale events arrangementer der kan være med til at skabe bedre naboskab og oplyse borgere bedre om en bæredygtig omstilling af samfundet.