Kort fortalt

Nørrebrogade er godt eksempel på hvordan man laver lokal trafikomlægning, så der blidere mindre støj- og luftforurening.

Projektet

Trafikomlægning Nørrebrogade, er en meget lang historie.

Københavns Kommune havde i Samarbejde med MiljøPunkterne i København et visionsseminar i 2004, og MiljøPunkt Nørrebro lavede en vision og om at Nørrebrogade i 2010 skulle være partikel fri. Se billedet.

Det skulle vise sig efter meget mange år, at det ikke var en vision, men en drøm der gik opfyldelse.

Der har været mange gode kræfter, der har været med til at udvikle det fra vision til konkret handling.

Jeg nævner her i flæng nogle, af dem der har været afgørende i denne sammenhæng: Ritt Bjerregaard, Klaus Bondam, Morten Kabel, Kim Kristensen, Troels Glismann, Brian Hansen, Klaus Grimer, Jonny Bayer og mange - mange flere,

Det har desværre også taget for lang tid, ca. 5 år med det hele, men i dag er der lavet en trafikomlægning på den indre del, og der er lavet en fil evaluerings rapport, den er vedhæftet.

Men i Stor træk har det betydet at biltrafik er faldet fra 12.000 til 6.000 biler i døgnet, Bilerne er delvist trafikfordampet. Men der er kommet flest ud på Åboulevarden og en del mindre til Tagensvej. Men samlet set mindre biler.

Mængden af cykler er steget fra 30.00 i døgnet op til 40.000 cykler og den er fortsat stigende.

Busserne Kørere hurtigere igennem gade,

Der er kommet op til 60% flere gående i gaden.

Der er kommet nye byrum på Dronnings Louises bro.

Der er blevet væsentlig mindre støj- og luftforurening på Nørrebrogade.

I forbindelse med budgetforliget i Københavns kommune er der bevilget penge, så der til næste år, bliver omlagt på Ydre del fra runddelen til Højbanen. Dette vil forhåbentlig betyde at succes også bliver stor på den ydre del.