Kort fortalt

Gennem oplevelser i naturen at skabe en alternativ tilgang til undervisningen for børn, som ikke profiterer af traditionelle undervisning.

Projektet

Resen Skoles Specialklasser er en afdeling af folkeskolen for børn, der lider af opmærksomhedsproblemer (ADHD, Tourette, OCD, Asberger, Autisme osv.) og derfor har svært ved at indgå i folkeskolen mange forskellige normer. De fleste af børnene har på grund af deres handicap en meget lille social sfære.
Det er ligeledes kendetegnende for børnene i specialklasserne, at de kommer fra økonomisk dårligt stillede familier.

Der går pt. 34 børn i specialklasserne i alderen 8-16 år

Kendetegnende for børnene i specialklasserne er, at de profiterer af et skoletilbud, hvor der etableres overskuelighed, forudsigelighed og ro gennem struktur, regler og rammer for hverdagen.
I specialklasserne arbejder vi, gennem faglig indlæring og sociale projekter, på at styrke børnenes selvværd, og lære dem betydningen af at være sammen. Vi styrker deres oplevelser af at kunne mestre de forskellige udfordringer de møder i skolen.

Specialklasserne er placeret i tilknytning til Resen Skole, som pt. har ca. 550 elever fra 0.-9. klasse.

For mange af børnene i vores specialklasser betyder deres opmærksomhedsproblemer, at de har svært ved at følge med i undervisningen, og at der af den grund må tilrettelægges alternative undervisningsformer. Derfor søsatte vi i foråret 2013 projektet ”Næring til Læring”, hvor børnene gennem en praktisk indgangsvinkel til undervisningen skal tilegne sig forskellig viden, som skal medvirke til at højne den faglige indlæring. Dette sker ud fra princippet om, at børnene i specialklasserne på grund af deres vanskeligheder har lettere ved at opsamle viden om noget, de har set, oplevet og udført, end hvis det er noget de ”blot” har læst eller hørt om.

Projektet er inspireret af tankerne omkring ”haver til maver” og bygges op omkring nogle skolehaver, hvor børnene skal opleve årets gang i et havemiljø. Alle børnene i specialklasserne skal mødes en gang om ugen til en fælles praktisk dag, hvor de på værksteder skal arbejde med forskellige emner inden for naturen. Disse dage vil vi også inddrage forskellige gæstelærere, som kan komme og arbejde med børnene. Det kunne være jægere, naturvejledere, kokke osv.

Som en del af projektet vil vi uddanne nogle af de ældste elever som naturvejledere, der kan vejlede skolens øvrige elever i forbindelse med naturprojekter.

Det er meningen, at børnene skal bruge den viden og de oplevelser, de opsamler på de praktiske dage, i den daglige undervisning. Det kunne eksempelvis være at skrive tekst til et billede man har taget, redigere en film eller skrive tekster til en hjemmeside.