Kort fortalt

Munksøgård er et økologisk bofællesskab. Ideen er at skabe et boligområde med udstrakte miljøhensyn og nære fællesskaber.

Projektet

Munksøgård blev færdigbygget i løbet af år 2000. Bebyggelsen består af 5 bogrupper (en ejer, en andel og 3 lejebogrupper) med hver 20 boliger og et fælleshus, hvortil kommer en fælles varmecentral.

Der er lagt vægt på energibesparende og miljøvenlige løsninger. Endemurene i hver bolig er opført i ubrændt ler, der er anvendt papiruld som isoleringsmateriale og træbeklædning som
klimaskærm. Alle boligerne er tilsluttet en fælles varmecentral, der kører på biobrændsel i form af træpiller, alle boligerne er desuden tilsluttet et fælles lokalt rensningsanlæg, der kræver separationstoiletter i boligerne.
Hver bogruppe har et fælleshus, som danner rammen om en lang række fællesaktiviteter
samt fællesspisning. Der er i boliger og fælleshuse malet med naturmaling. Udvendigt er der typisk anvendt slamfarve eller linoliemaling. Området er etableret som bilfrit, og asfaltering er fravalgt på veje, stier og parkeringsplads.

Både på det fælles plan og på bogruppeplan findes en lang række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er en helt central del af fællesskabet Munksøgård. Ikke kun udgør deres gratisarbejde en betydelig
huslejereduktion for den enkelte beboer, de er også rygraden i områdets udvikling, i at tingene fungerer og i det sociale fællesskab. Det forventes at man som beboer er medlem af en arbejdsgruppe
på Munksøgård-niveau og en arbejdsgruppe på bogruppe-niveau.

Munksøgård har bl.a. etableret dyrehold, nyttehaver, bytte-nytte, delebilsordning og gårdbutik, som naboer i Trekroner har mulighed for at blive involveret i og få glæde af. Munksøgård forsøger hermed at udbrede de bæredygtige idealer og økologiske tanker videre ud i lokalmiljøet.

Beboerne gør sig løbende overvejelser om, hvordan Munksøgård fortsat kan udvikles i en mere bæredygtig retning.