Kort fortalt

Muld Kathedralen er et særpræget lerjordsbyggeri - et muldtoilet med højt til loftet og en manifesteret fortælling om det naturlige kredsløb

Projektet

At tænke i alternativer til wcets træk og slip er nødvendigt på sigt for at spare værdifulde vandressurser og at skabe kredsløb hvor nærings-stofferne føres tilbage til jorden.

At bygge et otte og et halvt meter højt tårn i jord og ler - stampet op med fødderne, med kuppelhvælving med malede fresker af gamle italienske teknikker, markstens-fundament og mosaikgulv var for at følge en vision om at fortælle om denne nødvendighed, om forbindelsen mellem himmel og jord og muligheden for at skabe bæredygtige kredsløb.

Muldtoilettet fungerer som separations-toilet med sandfilteranlæg og naturlig rodzone til det grå spildevand.

Muld Kathedralen er bygget på privat grund som del af REPUBLIKKEN - et friluftsateliér og folkekulturelt mødested.