Kort fortalt

Vi dyrker bæredygtigt i mobile byhaver og mødes om fælles aktiviteter. Desuden laver vi offentlige events ud fra tanken om grøn omstilling.

Projektet

Idéen med Vejles mobile byhaver er at skabe et rekreativt og miljømæssigt bæredygtigt tilbud af værdi for lokalområdet og byen. Et tilbud drevet af borgere (byhaveforeningen Dyrk Vejle), til glæde for besøgende og medlemmer i kraft af bedre psykisk og fysisk miljø, sunde fødevarer, motion og godt naboskab på tværs af sociale, etniske, aldersmæssige og erfaringsmæssige skel.

En byhave består af en europalle med pallesider og jord til at dyrke i. Den lejes for en sæson ad gangen, og man kan sagtens leje flere.

Haverne kan dyrkes af enkeltpersoner, familier, skoleklasser, daginstitutioner og f.eks. caféer. Vi tænker i genbrug, hvor det er muligt, og arbejder på at udbrede tanken om bæredygtighed. Sideløbende arrangerer vi offentlige foredrag med afsæt i tanken om grøn omstilling samt kulturelle events.

Det eksisterende pilotprojekt med 14 mobile byhaver og et bord-bænkesæt åbnede 28. juni 2013. Det får dagligt gæster af mange forskellige slags. Vi oplever, at det er en lille oase i byen - også for byens bier og insekter. Vi mødes ugentligt til fælles havedag og spisning.

I 2014 etableres der mobile byhaver i Vejle i større målestok med blandt andet overdækket udekøkken, drivhus, sansehaver, regnvandsopsamling og fast grill. De får placering tæt på det nuværende pilotprojekt på en kommunalt ejet plads omkring Spinderihallerne, som er et center for kultur, udvikling og innovation.

Projektet er støttet af Miljøministeriets Pulje til Grønne Ildsjæle og har fra 1. september til udgangen af november 2014 en deltidsansat projektleder tilknyttet. Projektet køres af byhaveforeningen Dyrk Vejle, som er stiftet af lokale borgere. Idéen til projektet kommer oprindeligt fra Grønt Forum, Vejle. Grønt Forum er en netværksorganisation for borgere og foreninger, der interesserer sig for miljø og natur. Gruppen bag initiativet har ladet sig inspirere af Grow Your Citys urbane nyttehaver i Fredericia, som dog er organiseret og finansieret på en anden måde.