Kort fortalt

Bright Green Island er visionen om et 100% bæredygtigt samfund. Nyt borgerkoncept involverer bornholmerne i de grønne hverdagshandlinger.

Projektet

Mit Bright Green Island - Bæredygtig omstilling for ø-samfund
******************************************************************
Bright Green Island er visionen om et 100 procent bæredygtigt og CO2-frit samfund. Visionen er udviklet på Bornholm, hvor hundredevis af mennesker, virksomheder og offentlige organisationer de sidste fem år har arbejdet for at omstille solskinsøen til at blive en af Danmarks grønneste regioner.

Med pionerprojekter på energiområdet og erhvervslivet i hus, lanceres nu en folkelig omstillingsproces, der skal inddrage borgere og lokale virksomheder i en bølge af bæredygtige hverdagshandlinger.

Mit Bright Green Island er titlen på den nye platform.

FEM ÅR MED EN GRØN VISION SOM DRIVKRAFT
Med Bright Green Island som omstillingsmotor er hjulene på det bornholmske samfund begyndt at køre mere og mere i en bæredygtig retning. Af eksempler fra de seneste års successer kan nævnes:

- Et fremsynet energiselskab og etablering af et intelligent el-net har ført Bornholm tæt på målet om at være selvforsynende med vedvarende energi.

- Danmarks største korps af grønne håndværkere står klar til at bygge grønt og energirenovere de bornholmske boliger.

- En lokal infrastruktur for elbiler er under opbyggelse, som gør skiftet til fremtidens transportmidler nemt og attraktivt.

- Flere af øens virksomheder satser på fremstilling af bæredygtige produkter og fødevarer, samtidig med at der arbejdes på at gøre affald til genbrugsguld.

- Bornholms Regionskommune og øens institutioner er i fuld gang med at omlægge deres køkkener til økologi - til glæde for børn, unge, gamle og ansatte.

FART PÅ DEN FOLKELIGE OMSTILLINGSPROCES
Mens omstillingsprocessen til et bæredygtigt samfund er kommet godt fra start på Bornholm, er der behov for at koble flere borgere og virksomheder på den fælles vision og udvide indsatsområderne.

Det er ikke nok med en gruppe pionerer som tager de ambitiøse skridt, og det er ikke nok kun at tænke i vedvarende energi. En bredt forankret kultur der støtter op om den grønne omstilling på alle niveauer i det bornholmske samfund er næste milepæl på vejen.

Der er brug for flere som vælger at købe lokale og bæredygtige varer, bygger grønne boliger, bruger miljøvenlig transport og installerer vedvarende energi i hjemmet. Som sender deres børn i skole på cykler, kobler sig på øens fødevarefællesskab og deler værktøj med naboen.

Der skal tænkes nyt og kreativt i forhold til hverdagen, arbejdspladser, logistik og livsstil, så den bæredygtige omstilling også kan føre til større kvalitet i livet som bornholmer.