Kort fortalt

Mineslund er et økologisk landbrug med tilhørende gårdbutik, gården producerer kød og pålæg og er godkendt til engrossalg.

Projektet

Asnæsgården & Mineslund ligger utroligt smukt på den yderste halvdel af halvøen Asnæs ved Kalundborg. Begge ejendomme har tidligere hørt under godset Lerchenborg, men blev i 1952 solgt fra. Titi Lund, senere Vinsand, ejede og drev herefter ejendommene i 37 år, hvorefter den nuværende ejer, Erik Vinsand, overtog i 1989.

De to gårde bliver drevet som en enhed med Mineslund som hovedgård. Her findes dyrene og diverse maskiner. På Asnæsgården ligger diverse driftsbygninger, bla. tørreri og halmlade, samt ejerens bolig. Ejendommenes samlede jordtilliggende er på 672 ha, hvoraf de 16 ha er forpagtninger. De 672 ha fordeler sig med 380 ha ager, 207 ha skov, 50 ha eng og 35 ha strand, krat, huse m.m. Til ejendommen hører endvidere en studeproduktion på ca. 250 stk/år.

I efteråret 1999 startede omlægning til økologisk landbrug. Med undtagelse af skoven er hele ejendommen idag omlagt. Omlægningen har været undervejs igennem flere år, men grundet den begrænsede nedbørsmængde, har det knebet med at turde tage den endelige beslutning. De lyse udsigter for økologisk planteavl samt en tilbundsgående driftsanalyse, fik dog i foråret 99 overbevist ejer og medarbejdere om, at det var nu eller aldrig.

Dyrevelfærd har meget høj prioritet. Økologien sætter en høj standard og det har en positiv indvirkning på slutproduktets kvalitet. At dyrene skal på græs 1/2 delen af året og at vinterfodringen skal indeholde minimum 60 % grovfoder, er eksempler på økologiske regler der sikrer naturlige levevilkår og dermed skaber rammerne for et godt dyreliv. Fri færdsel og masser af græs er ensbetydende med muskler, og mørkt kød. Dette kombineret med studenes langsomme vækst, en slagtning uden stress og 14 dages krogmodning, er alle faktorer der bidrager til at skabe et unikt stykke oksekød.
Alle kalve får adgang til en ammetante. Der er ikke altid kærlighed ved første blik, hvorfor mælk fra suttespand kan komme på tale. Økologiske kalve skal have mælk de første 3 måneder.

Strøgkunder er ikke det, de har mest af, og supermarkedernes tilbudsræs kan de ikke matche. Der er ej heller brugt timer på den perfekte salgsmontre, men de har et rigt udvalg af økologisk kød og pålæg til fornuftige priser, den smukkeste natur, masser af dejlige dyr og et autentisk produktionsmiljø. Ved større ordrer kan man med fordel bestille i forvejen på slagter@mineslund.dk. Skulle der være nogen her i sommervarmen, der tørster efter saft og is, har de Hansen-Is i fryseren og saft fra Bornholm på køl. Vel mødt på gården!

Butikken er åben mandag til fredag kl. 10-15 og lørdag 09-13.