Kort fortalt

Stop Madspild er et gratis tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med madspild.

Projektet

Madspild er kommet på skoleskemaet! Se mere på: http://www.stopmadspild.dk

Ifølge flere undersøgelser viser det sig, at børn og unge er slemme til at smide mad ud.

Stop Madspild er et gratis tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild. For selvom det slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 63 kilo mad direkte ned i skraldespanden. Det svarer til, at vi - alene i Danmark - kasserer mad til en hel million mennesker - hver dag.

Alle materialer i Stop Madspild er gratis at anvende, og projektarbejdet imødekommer en lang række af de formulerede trinmål efter 9. klasse i hhv. dansk, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, hjemkundskab mfl. Materialerne i Stop Madspild kan også med fordel bruges i forbindelse med projektopgaven. Materialerne består af en række temahæfter om madspild, fem journalistiske værktøjshæfter, en kort lærervejledning, en lille håndfuld film og en linksamling.

Gennem research, journalistisk metode og medieproduktion vil eleverne blive bedt om at forholde sig nuanceret og kritisk til emnet. De vil i redaktionsgrupper opbygge kompetencer, så de bliver i stand til at vinkle og formidle en historie. Selve projektforløbet kan nemt tilpasses fag, ressourcer, varighed, klassetrin og ambitionsniveau.

Materialerne i Stop Madspild er målrettet folkeskolens 7., 8. og 9. klasse. De er testet og gennemgået af en række af Stop Spild Af Mad's samarbejdspartnere - bl.a. Danmarks Lærerforening.

Stop Madspild får eleverne ud i virkeligheden og sætter nye rammer for samarbejdet i klassen. Samtidig kan elevernes medieproduktioner evt. bringes i hhv. lokalaviser, magasiner, på nyheds-blogs eller lokale radio- og TV-stationer. På den måde sikrer projektet også en klar synergi mellem skole og samfund.