Kort fortalt

En målrettet indsats for miljø og bæredygtighed ved VM i kano og kajak skal gøre Danmark til foregangsland for grønne sportsevents

Projektet

Alle sportsbegivenheder påvirker i større eller mindre grad vores miljø bl.a. gennem transport, bespisning, vandforbrug og affald. Nogle sportsbegivenheder foregår på et stadion, hvor alle faciliteter er installeret og kan bruges gang efter gang. For andre bygges faciliteterne op til den enkelte begivenhed og tages derefter ned igen. Det gælder langt hen ad vejen for et arrangement som VM i maraton for kano og kajak, som til september afvikles på Bagsværd sø.

Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) ønsker med dette projekt at gennemfører en struktureret indsats omkring miljø og bæredygtighed. Det gøres under sloganet ”Truly Sustainable”.

Miljøindsatsen
Den mest konkrete indsats er de tiltag vi gennemfører for at begrænse den negative påvirkning af miljø og natur.

F.eks. vil alt affald blive sorteret til genbrug. Til de fleste sportsarrangementer ender alle typer af affald i den samme affaldsbeholder, men vi vil hjælpe både publikum og deltagere med at sorterer emballage fra drikkevarer i plast, glas og dåser. På den måde vil det bagefter kunne sendes videre til genbrug. I de områder, hvor der er bespisning for atleter og frivillige vil vi desuden opsætte særlige beholdere til det affald som kan komposteres. Som en særlig indsats vil alt service derfor også være af et materiale som kan komposteres. Under arrangementet sørger vi også for at fjerne affald både på land og på vandet.

Et andet tiltag er, at der ikke vil blive solgt eller uddelt kildevand på flasker. I stedet får alle deltagere en drikkedunk som kan fyldes med godt dansk postevand fra opsatte vandhaner. Drikkedunkene er naturligvis uden indhold af sundhedskadelige stoffer. Publikum kan købe drikkedunkene og fylde dem op efter behov. På den måde undgår vi både en masse affald og vi undgår den forurening og det energiforbrug som ellers ville være resultatet, hvis drikkevand i flasker skulle transporteres frem til stævneområdet.

Dette er bare nogle af de miljøtiltag, vi vil gennemfører i forbindelse med afholdelse af VM. Vi har også fokus på bl.a. transport og overnatning.

Bæredygtig certificering
Det er muligt at få bæredygtigheden af et arrangement som et VM certificeret. Det sker efter en international standard, en såkaldt ISO standard, for bæredygtige events. Efter afslutningen af VM vil vi derfor se nærmere på, i hvilken grad vi lever op til kravene i standarden og dermed om vi kan få vores VM certificeret.

Bæredygtighed omfatter i den sammenhæng både miljø, men også de samfundsmæssige og økonomiske aspekter af et stort arrangement som et VM. Et sådan arrangement involverer og har betydning for samfundet både lokalt, men også nationalt med den fokus der kommer på Danmark i den periode, hvor VM finder sted. Det kræver stor opbakning fra og involvering af foreninger, frivillige, myndigheder, naboer mv. Der skal derfor tages hensyn til mange forskellige interesser, ideer og ønsker, og det hele skal ende med arrangement som alle er tilfredse med. Dette og en lang række andre forhold vil blive belyst nærmere for at se, om vi kan opnå en certificering. Hvis vi ikke er helt i mål, arbejder vi videre frem mod World Cup i sprint i 2015, som er det næste store, internationale kano-kajak arrangement, DKF skal afholde.

Samarbejdspartnere
Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem Dansk Kano- og Kajakforbund, Sport Event Denmark, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Dansk Standard.

Uden hjælp fra en hel masse frivillige er det heller ikke muligt at gennemfører hverken projektet eller VM i det hele taget. Vi har derfor længe været i gang med rekruttering af frivillige til de mange forskellige opgaver, der skal løftes.