Kort fortalt

Hvordan kan vi sprede viden om bæredygtig havedrift til alle danskere, som har ansvar for et stykke, jord, en have? Lokale Havenetværk!

Projektet

I Lejre har vi startet et havenetværk, hvor vi arrangerer at alle borgere, over året kan komme i andre borgeres haver ca. 8 gange og opleve forskellige bæredygtige havetiltag. Vi forsøger at lave samarbejder med folkeoplysningsforbund, kommunen og andre, som kan sprede denne viden.Der er masser, som har denne viden og den skal blot spredes og fortælles meget mere.