Kort fortalt

Unilever Food Solutions gør det muligt for professionelle køkkener at analysere & reducere deres madspild via vores gratis madspildsværktøj.

Projektet

Madspildet i den danske food service branche udgør 26% af Danmark madspild. 140.000 tons mad smides hvert år ud i den danske food servive branche og ifølge en undersøgelse fra Mepex, kan ca. 70% af dette madspild undgås.

Unilever Food Solutions ønsker at hjælpe de danske og nordiske operatører med at mindske madspildet via brug af vores gratis madspildsværktøj. Værktøjet kan downloades på www.ufs.com/madspild og man kan på siden se en kort film, som fortæller hvordan man bruger værktøjet.

Ved at recucere madspildet kan køkkenerne spare rigtig mange penge og belaste miljøet mindre gennem mere nøjagtig varebestilling, bedre håndtering af råvarerunder tilberedning, optimeret portionsanretning og bedre håndeting af en eventuel buffet.

De professionelle køkkener opnår følgende fordele:
Hvert ton madspild koster dit køkken ca. 15.000 DKK og det er skadeligt for miljøet.
• En madspildsrevision med vores madspildsværktøj ”Vind Uden Svind” er løsningen til nem og praktisk madspildsreducering og dermed omkostningsbesparelse og en indsats for miljøet.
• Værktøjet giver dig et hurtigt og effeftivt overblik over hvor i køkkenet dine råvarer går til spilde og hermed hvor du reducerer dit overskud.
• Værktøjet giver dig konkrete reduceringstips per spildkanal, som kan hjælpe dig med at foretage
de nødvendige ændringer efter revisionen.
• Du opnår et mere ansvarsbevidst personale, der bevidst samarbejder omkring optimal udnyttelse
af råvarerne.
• Madspildsreduktion er et varmt emne blandt dine gæster, som bekymrer sig om det madspild der genereres, når de spiser ude af hjemmet (kilde: World Menu Report 2, juli 2011)
• Gør derfor dine gæster opmærksomme på, at de lægger deres penge i en ansvarsbevidt forretning.
• Værktøjet er gratis.
• Du opnår lavere råvareudgifter.
• Du opnår lavere affaldsomkostninger.

Spørgsmål / svar