Kort fortalt

lysstofrør som ender i storskraldsrummet overlever sjældent i 1 stykke inden det skal bringes videre

Projektet

overskydende paprør fra tæppehandleren skæres i passende stykker og monteres vandret i storskraldsrummet hvori brugte lysstofrør kan overleve til næste proces uden at forurene i skralderummet