Kort fortalt

Skoleprojektet skal lære elever om mad, sundhed og fødevarekvalitet og derved øge efterspørgslen på lokale og bæredygtigt producerede varer

Projektet

LOMA-Nymarkskolen er et kombineret udviklings-og forskningsprojekt (2011-2014), der anlægger et lokalt perspektiv på:

1) Elevernes deltagelse i fremstilling af skolemad,
2) Undervisning i emner relateret til sundhed og bæredygtig udvikling,
3) Produktion af råvarer på Fyn og Øerne, herunder økologiske,
4)Det kommunale indkøb af råvarer m.v. til skolen.

Ved at arbejde integreret i disse fire dimensioner opnås følgende effekt af indsatsen fra Nymarkskolen og det community of practice, der understøtter projektet:

- Lokalt producerede råvarer, herunder økologiske, bliver leveret og anvendt i den nye madordning til de 700 skoleelever og deres lærere. I kraft af denne nye efterspørgsel fra det offentlige styrkes de lokale producenter og det bæredygtige jordbrugserhverv på Fyn og Øerne
- Øget viden om mad, bæredygtig fødevareproduktion og sundhed hos eleverne
- Øget maddannelse, herunder madlavnings kompetencer hos eleverne
- Øget ’Quality of life’ hos eleverne i kraft af det daglige måltid og fællesskabet omkring det, der befordrer social inklusion.

LOMA-Nymarkskolen er et eksempel på en fokuseret omstillings proces, der som en social innovation løser flere udfordringer i samfundet indenfor et og samme koncept.