Kort fortalt

Lokalværket er et forum, der ønsker at bidrage til udviklingen af lokalsamfund gennem grønne og socialøkonomiske initiativer.

Projektet

Udviklingen af lokalsamfund skal varetages af lokale ildsjæle. Lokalværket vil gerne være en hjælpende hånd og den surdej, der får de gode idéer til at vokse og tage form. Alt for ofte løber gode projekter ud i ingenting og ildsjælene mister gnisten. Som vi ser det, skyldes det ikke mindst, at de ikke har et aktivt netværk at hente ny inspiration fra, at de mangler tilgang til fagfolk og eksterne ressourcer og at de er for afhængige af puljer og fonde til at gennemføre projektet. I Lokalværket vil vi derfor:

INSPIRERE - Vi har samlet en stor viden om borgerdrevne grønne projekter og tiltag i ind- og udland. Ved at fortælle om konkrete tiltag og deres resultater vil vi vise, hvad der er muligt og hvordan, det er gjort andre steder.

BRINGE SAMMEN - Vi tror på synergi-effekten, når borgere med forskellige idéer og kompetencer bringes sammen. Vi har kontakter til både forvaltning og fagfolk, der kan hjælpe med at komme videre i processen.

ETABLERE DE ØKONOMISK-ORGANISATORISKE RAMMER - Vi kan henvise til forskellige modeller inden for det grønne og socialøkonomiske felt, der kan forankre projektet ordentligt fra begyndelsen og give mulighed for selv at generere en indtægt dertil.

Lokalværket er IKKE en konsulentvirksomhed. Vi deltager på lige fod med vore medlemmer om at udvikle projekterne og deler vores viden og idéer med alle, der også vil være med. Vi er drevet af ønsket om at bidrage til udviklingen af lokalsamfund i en mere grøn og socialt ansvarlig retning. Samtidig vil vi gerne opnå forståelse for, at et sådant bidrag ikke alene kan baseres på frivilligt arbejde. På sigt vil Lokalværket derfor gerne selv være en socialøkonomisk virksomhed og indgå i det lokale erhvervsfremmesystem.

Vores idégrundlag er en genoplivelse af andelstanken i moderne form. Vi tror på, at der er masser af muligheder - og et stort behov - for at etablere små lokale virksomheder, der kan præge udviklingen frem imod et mere bæredygtigt samfund. En sådan udvikling kan ikke gennemføres alene ved hjælp af store samfundsmæssige investeringer, men må suppleres af borgerinitiativer, fx i form af andelsbaserede virksomheder, der ikke er afhængige af stordrift og vækst, men baseret på en organisk ligevægtsøkonomi. Virksomheder, der ikke skal tjene penge til enkeltpersoner, men påtager sig en samfundsmæssig opgave ved at tage vare på energien, ressourcerne og menneskene, og som kan tilbyde aktiviteter og arbejdspladser til de, der ikke har fået en plads på arbejdsmarkedet og til de, der har brug for et arbejde, der er mere rettet mod et socialt og miljømæssigt formål end mod at tjene penge til ejerne. Ved at indgå i et samarbejde med lokalsamfundet om organisering og drift, kan sådanne virksomheder blive økonomisk bæredygtige.

I foråret arrangerede vi en række åbne lokalværksmøder på Vallekilde Højskole, hvor vi inviterede ildsjæle, fagfolk og konsulenter til at fortælle om projekter og organiseringsformer, især inden for jordbrug, energi og genbrug. På den måde etablerede vi et netværk og bragte folk sammen. En iværksætter fandt fx sammen med en lokal gårdejer om at etablere et "Grøn omsorg"-projekt i kommunen (se omtale andet sted i voresomstilling.dk).

Nu planlægger vi at afholde projektværksteder om naturpleje, lokale fødevarer, grøn turisme og lignende emner, der er omfattet af vores formål. Vi vil samle alle gode kræfter, der har idéer til og arbejder med disse emner og facilitere en proces frem mod konkrete forretningsplaner. Vi vil undervejs inddrage fagfolk og interessenter, der kan bidrage til processen. Først og sidst vil vi inddrage lokalsamfundene og appellere til deres interesse for at skabe lokal vækst og bæredygtig udvikling.