Kort fortalt

Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH) vil udvikle sit økologiske landbrug. Bageri, hønsehold m.m. skaber arbejdspladser til 16 udviklingshæmmede

Projektet

Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) er et økologisk fællesskab, der blev grundlagt for
25 år siden. Der bor nu ca. 300 børn og voksne i blandede boligformer – leje, eje og andelesboliger. Der er gennem tiden blevet udviklet og afprøvet bæredygtigt byggeri og energiløsninger.

Andelssamfundet har en lang række fælles aktiviteter i forbindelse med driften af et 20 ha. landbrug med gartneri, kødkvæg, brødkorn, geder, grise og frugtavl. Arbejdet udføres af frivillige som bor i Andelssamfundet og produkter sælges både eksternt og internt.

Andelssamfundet vil videreudvikle sit økologiske landbrug. Bageri, butik og hønsehold, skal give beskyttede arbejdspladser til 16 udviklingshæmmede, som flyttede ind i AIH sidste år.
Boligerne til de unge er opført af Aarhus kommune, mens dagtilbuddets bygninger, der danner kernen i inklusionsprojektet, opføres og ejes af Fonden Vimby i Hjortshøj.

AiH har fra sin start ønsket at opbygge et rummeligt fællesskab med plads til mange forskellige mennesker og med stor spredning med hensyn til alder, uddannelse og indtægt.
Vi lægger stor vægt på det sociale fællesskab og et aktivt medborgerskab, ikke blot internt i AiH, men i hele lokalsamfundet.

”VIMBY” - Velkommen I Min BY - er den overskrift, vi i Andelssamfundet i Hjortshøj har givet udvidelsen af vores grundejerforening med et bo- og arbejdsfællesskab for 16 udviklingshæmmede unge. VIMBY er et inklusionsprojekt – det vi selv kalder landsbypædagogik – og er blevet til efter et langt samarbejde mellem frivillige initiativtagere i Andelssamfundet og Aarhus Kommune.

Indholdsrig udveksling i dagligdagen
Efter mere end 10 års forarbejde flyttede vore nye bofæller ind i juni måned 2012, og de er allerede en stor gevinst for hverdagen i Andelssamfundet. Vi arbejder nu på hurtigst muligt at kunne tilbyde dem arbejdspladser i trygge omgivelser, hvor hverdagen byder på indholdsrig udveksling med det omgivende samfund. Afgørende for at dette bliver virkelighed er, at de planlagte bygninger til aktivitetsdelen med bageri, cafe, butik og et multiværksted til småproduktion og udførelse af diverse serviceopgaver også opføres.

En grundejerforening, der vil noget særligt.
At en privat grundejerforening (Grundejerforeningen i Andelssamfundet i Hjortshøj) søger om lov til at inkludere udviklingshæmmede i et fællesskab, er så innovativt, at RealDania af to omgange har valgt at støtte projektet. RealDania har således besluttet dels at give 2,8 mio til arkitektkonkurrence og kvalificering af de 16 boliger opført af Aarhus Kommune, dels at bevilge 5,6 mio. af de godt 11 mio. kr. bygningen af de værksteder, der er grundlaget for at vores inklusionsprojekt bærer frugt, koster. Andelssamfundets egenfinansiering i forbindelse med beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet er ligeledes fastsat til ca. 5,6 mio., hvoraf en del går til køb af byggegrunden og en meget stor del af det øvrige vil gå til inventar.

Fra Jord til Bord
Det centrale i Vimbys pædagogik er det, der karakteriserer landsbyen – det overskuelige fællesskab. Det er at mødes i hverdagen over arbejdsopgaver, kaffekopper, kulturelle arrangementer, det er at hilse på hinanden, når man mødes tilfældigt og det er at give en hjælpende hånd, når det er nødvendigt.
Vi ønsker derfor at Fonden Vimby i Hjortshøj, så snart det er økonomisk muligt, opfører arbejdspladser, der fordrer dette møde - i oplevelsen af at følge kornet fra jord til bord.
Vi ønsker at indbyde vore nye naboer til at deltage i den fantastiske rejse fra vore biodynamisk/økologiske markerne pløjes og harves, det lille korn kommer i jorden og vokser op, markerne står gyldne og høstes, tørresiloer bygges op, kornet renses og til det til slut males til mel, der leveres til vores eget bageri og bliver til brød og andet bagværk af høj kvalitet, der endeligt
sælges i butikken eller serveres for kunder i cafeen.

Mange opgaver – mange muligheder.
Rejsen fra jord til bord, giver ikke blot tilfredsstillelsen ved at stå med resultatet af de fælles anstrengelser i hånden. Det er også en rejse, der forløber i årstidernes skiftende opgaver og som arbejdsplads tilbyder mange muligheder. Der er både arbejdsopgaver for dem, der gerne vil bruge kræfter i markarbejdet, i høsten, i rensning og håndtering af korn og i lageret. Der er mere beskyttede opgaver i den videre forarbejdning i bageriet, og for de socialt anlagte er det en herlig udfordring at kunne servere i cafeen og udveksle dagens oplevelser over disken i butikken, der
Desuden vil tilbyde andre egne varer og kolonialvarer i økologisk eller biodynamisk kvalitet.

Alle arbejdsopgaver giver mulighed for samtidig at møde og opbygge relationer i AiH og Hjortshøj by. Landbrugsdriften sker i fællesskab med andre beboere i Andelssamfundet, forarbejdning
sammen med pædagoger og frivillige fra hele Hjortshøj og, da Hjortshøj by i øjeblikket hverken har en bager, en specialbutik eller en café, formoder vi at Vimbys arbejdspladser vil blive velbesøgte lokale mødesteder.