Kort fortalt

Økosamfund er eksperimentarier, hvor det gode liv og bæredygtig omstilling går hånd i hånd. Alle kommuner har mindst et økosamfund i 2020.

Projektet

Danmark er et af de lande der har flest økosamfund i verden! Landsforeningen for Økosamfund (LØS) er med i Global Ecovillage Network, der formidler samarbejde og udvikling på tværs af kontinenter.
Økosamfund er bosætninger hvor alle dele af tilværelsen er med: boliger, kultur, virksomheder, institutioner, lokalproduktion, selvforvaltning m.m. Det tilstræbes at integrere menneskelig aktivitet i det naturlige miljø på skånsom vis. Energiforbrug og miljøbelastning søges konstant nedbragt. Målet er at arbejde for en sund udvikling, der sikrer gode livsbetingelser for fremtidige generationer.
Økosamfund er levende fremtidslaboratorier, hvor ovenstående bestræbelser hele tiden kan udvikles og forbedres.

Økosamfund bringer ressourcer, vitalitet og arbejdspladser til lokalområdet. Udviklingsfaserne kan beskrives således:
0. Ide og vision: Ildsjæle sætter i gang med planlægning og ansøgninger.
1. Etablering af bosættelsen: Byggemodning, boliger og fælleshus.
2. Arbejdspladser og lokaløkonomi: Byggevirksomhed, sundhed & omsorg, selvforsyning og kursusvirksomhed. Fødevarekooperativ, delebiler, vedvarende energi m.m.
3. Rækker ud i det omgivende samfund: Børnehave og skole. Julemarked, festival og konsulentvirksomhed. Lokalpolitik. Levefællesskab m.m.
4. Kommunerne opdager økosamfundenes ressourcer: Dyssekilde er 5. pind i kommunens erhvervsstrategi fra 2011-2014. Syddjurs, Halsnæs, Odsherred, Faxe, Horsens m.fl. er aktive for at få (flere) økosamfund til kommunerne.
5. Samarbejde mellem økosamfund og andre fælleskaber: Almen behov, udveksling, innovation og hverdagsøkonomi danner udgangspunkt for en øget lokalisering af behov og økonomi.

Ovenstående er i fuldt flor i landets 25 økosamfund. Med dette forslag vil vi gerne aktivere to nye faser:
6. Alle kommuner har lokalplaner og initiativer der skaber rammer for bæredygtige bosættelser.
7. Økosamfundene er en inspirationskilde til fremtidens velfærdssamfund: Beslutningstagere går ”under radaren” og inspireres til nytænkning.

Spørgsmål / svar

Intet profilbillede
matawan baiocchi | søn, 09/01/2013 - 14:28

Økosamfund bosættelser er et effektiv eksempel af den vej som vores samfund skal hen for at løse de miljømessige, klimatiske, sociale og kulturelle udfordringer vi har nu. De handler for den nødvendig omstilling, ikke kun snakker om det. LØS laver en vidunderligt arbejde for økosamfund konceptet!