Kort fortalt

Hertha Levefællesskab - et selvgroet social-økonomisk og socialpolitisk initiativ, der har eksisteret i 16 år. Bæredygtighed og inklusion!

Projektet

Hertha Levefællesskab er et selvgroet socialpolitisk
og antroposofisk initiativ med det mål at inkludere
en gruppe udviklingshæmmede med en gruppe
såkaldte normale.
Efter mange års forberedelse tog Hertha Levefællesskab
i 1995 det første spadestik til et landsbyfællesskab.

I Levefællesskab tilstræber vi bæredygtighed på alle niveauer. At tænke i bæredygtighed er i økologisk forstand efterhånden blevet alment anerkendt. I Levefællesskabt ønsker vi at supplere begrebet ’bæredygtighed’ med en social dimension, og social bæredygtighed har været en grundtanke fra initiativets start.

Bæredygtighed, økologi og fællesskab er en naturlig del af hverdagen i levefællesskabet. Boligerne er lavet af organiske materialer så de er åndbar. Ud over byggeøkologien lægger vi også vægt på bygningernes æstetiske udtryk og indbyrdes sammenhæng, og de fleste bygninger er inspireret af en organisk og levende arkitektur.

De udviklingshæmmede driver sammen med beboerne og en ansat fagperson et ca. 35 tdr. land stort biodynamisk landbrug med en mindre besætning af malkekøer, der leverer mælken til det lille gårdmejeri. Her fremstilles mejeriprodukter af høj kvalitet. Ved siden af landbruget er det 3-4 tdr. land store
biodynamiske gartneri, hvor man kan være kunde i en abonnementsordning. Bageriet leverer dagligt
frisk brød og kager - alt fremstillet af biodynamiske eller økologiske råvarer.

Bebyggelsen er placeret på et naturskønt sted, hvor der er høj himmel og en naturlig mulighed for at finde ind til øjeblikke af ”ren væren”. Det er et levende sted for kroppen og sjælen. Hvor familien og den enkelt beboer kan finde ro og hvor hverdagens opgaver skal udføres i et ansvarligt fællesskab.

At realisere inklusion mellem en større gruppe almindelige borgere og en mindre gruppe udviklingshæmmede – det betyder at de to grupper møder hinanden på lige fod i det daglige liv og acceptere hinandens forskelligheder. Mødet mellem mennesker i levefællesskabet fordre at vi vil noget sammen, som rækker videre end blot at hilse pænt på hinanden, når man mødes på gaden. Vi tror på, at et sådant fællesskab mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper, der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksistens til begges fordel og glæde. Et hverdagsliv med integration som overskrift.

Levefællesskabet bygger på to idealer, som vi i det daglige forsøger at leve op til.
Det første ideal er at realisere inklusion mellem en større gruppe almindelige borgere og en mindre gruppe voksne udviklingshæmmede.
Det betyder, at de to grupper møder hinanden på lige fod i det daglige liv og accepterer hinandens forskelligheder - og at det frie valg om at ville noget sammen, rækker videre end blot at hilse pænt på hinanden, når man mødes på landsbygaden.
Det andet ideal er den idémæssige inspiration fra Rudolf Steiner’s antroposofi , som Hertha næres af. Det betyder ikke, at man behøver at vide noget særligt om antroposofi , men at man er indforstået med, at mange beslutninger træffes ud fra denne særlige baggrund.
Eksempler herpå er, at landbruget er frikøbt og i fælleseje, at dyrkningsmetoden er biodynamisk, at de udviklingshæmmedes værdi for samfundets trivsel er
udenfor diskussion, at ledelsesformen er demokratisk, at der er en særlig æstetik, som præger bygninger og landskab, og at der er et socialøkologisk aspekt over helheden.
Efter 16 år bor der 135 personer i Levefællesskabet, og der står bygninger for over 100 millioner kroner.

Spørgsmål / svar

Jytte Vad | tor, 01/23/2014 - 17:07

Jeg vil gerne høre mere om, hvad der skal til for at bo i fællesskabet, skal jeg have midler til og selv være med til at bygge?
Jeg er 65, er proces, oplevelses og helhedsorienteret i mit virke som Familieterapeut, beskæftiger mig nu med meditation og spiritualitet " Et kursus i mirakler" , det er et mirakel hver eneste gang der er et skifte i opfattelse der får os fra frygt til kærlighed, processerne med at hele sindet deler vi i mirakelgr., nu på 8 år, hvor alle går opløftede fra hinanden hver 14 dag. Et højere formål er naturligvis enhed med alt ...Jeg køber spiser økologisk, lever på samme måde som i beskriver i vil.
Godt at vide at i ER.
Med Venlig Hilsen
Jytte Vad