Kort fortalt

Lejre Kommune skal være et endnu mere attraktivt sted at bo ved at økologi og klimahensyn tænkes ud i alle kroge, hvor det giver mening.

Projektet

En enig kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har besluttet, at kommunen skal iværksætte en gennemgribende indsats for at inspirere til økologi og klimahensyn ud i alle kroge af kommunen. Målet er at gøre Lejre til en endnu mere attraktiv kommune at bo i, at producere fødevarer af høj kvalitet og at beskytte natur, klima og drikkevand. Desuden er målet at inspirere andre kommuner til at gå samme vej. Og alt i tæt samarbejde med borgere, foreninger, erhverv og kommunens egen administration.

På blot to år er mere end 50 projekter skudt igang i f.eks. skoler, for landbruget, hos kirkerne, i dagplejen, i koncernsekretariatet mm. Af konkrete aktiviteter kan f.eks. nævnes grøn komptenceopbygning af kommunens virksomhedskonsulenter, en ny økologisk nyttehave, køkkenhaver i børnehaverne, inspiration/viden om økologi til alle kommunens landmænd, lærere og ansatte i de offentlige køkkener osv. Flere projekter er præsenteret selvstændigt på voresomstilling.dk. Du kan også finde en kort beskrivelse af de fleste aktiviteter (som kommunen kender til) i vedhæftede handlingsplan for 2013.

Projektet er kendetegnet ved:
- en tydelig politisk opbakning fra alle partier i Kommunalbestyrelsen.
- klare politiske visioner, men de konkrete aktiviteter initieres og drives af borgere, foreninger, erhverv og kommunens administration. Enten hver for sig eller i fællesskab.
- fokus på udvikling ved at styrke berigende fællesskaber og samspil Lejres værdifulde naturen.

For aktiviteter med afsæt i den kommunale administration gælder en vigtig regel; vi skal gentænke de ting vi gør og ikke opfinde en masse nye projekter. Herved kan (og skal) projektet lade sig gøre indenfor den eksisterende ressourceramme.

I Lejre Kommune er økologi på få år blevet afsættet for grøn omstilling i praksis. Vi gør op med silotænkningen og tænker på tværs. Kommune - borger, på tværs af fagskel, borger - erhverv, erhverv - kommune.

Til et sommer-seminar i juni 2013 for interesserede kommuner præsenterede Lejre Kommune de foreløbige resultater og de deltagende kommuner udarbejdede i fællesskab og ud fra de foreløbige Lejre-erfaringer en række anbefalinger til regeringen for hvordan den kan hjælpe med til at rydde stenene af vejen for den grønne omstilling af Danmark. Du kan finde resultaterne og anbefalingerne her på siden.

Projektet er igangsat og organiseret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Lejre Kommune.