Kort fortalt

Øko-landmænd i Lejre i et storskala samarbejde med fokus på bæredygtig produktion, afsætning, bioenergi, miljø- og naturbeskyttelse & jobs.

Projektet

Økologisk Matrixsamarbejde

Over de næste år vil Lejre's økologiske landmænd i samarbejde med alle lokale aktører fortsætte eksisterende og opstarte nye samarbejdsrelationer mellem landmænd og lokalsamfund, der kan sætte skub i den økologiske fødevareproduktion og afsætningen af denne.

Lejre Økologiske Matrixbrug er et lokalt storskala producentsamarbejde, hvor landbrugene tænker fælles nytte gennem samarbejde. I de første aktiviteter arbejdes der sammen om blandt andet foderforsyning, fleksible sædskifter, fælles maskinsamarbejde, lokal energiforsyning og fælles afsætning af produkter.

Lejre Økologiske Matrixbrug giver helt nye muligheder for udnyttelse og cirkulation af næringsstoffer, optimal udnyttelse af halm og gødning, fælles storskala-sædskifter med mangeårig rotation, give grundlag for cost-effektive bioenergi anlæg, forbedret logistik og transport, fælles afsætning m.m.

Alt dette vil påvirke driften på mark og i stald. Men Matrixbruget vil også kunne omfatte decentrale mikro-forarbejdningsanlæg for fødevarevirksomheder, afsætningsnetværk/fødevarefællesskaber og en bedre sammenhæng i værdikæden og et forbedret CO2 regnskab.

Alt sammen elementer som er centrale i en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune, hvor ønsket om flere jobs og bosættere er centrale forudsætninger for det gode liv på landet. Etableringen af det Økologiske Matrixbrug vil kunne give den lokale økologiske landbrugsproduktion en øget økonomisk og miljømæssig (økologisk) robusthed.

Lejre Økologisk Matrixbrug vil med udgangspunkt i det økologiske værdisæt bidrage til mere end blot den primære produktion. Målet er at integrere miljø- og naturbeskyttelse i det daglige samarbejde mellem producenterne og kommunen. Målet er at knytte den lokale landboturisme, skolehaverne og de lokale naturoplevelser tættere sammen, og dermed understøtte den lokale landdistriktsudvikling.

Lokalt i Lejre findes "Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre", som trækker tråde til andelsselskaber, fødevarevirksomheder og til foodservice-sektoren. Denne forening er omdrejningspunkt i dannelsen af Lejre Økologiske Matrixbrug.

Producentforeningen Økologiske Jordbrug i Lejre vil konkret arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter med udgangspunkt i detailsalg, markedssalg, samarbejde med gårdbutikker, salg til indkøbsforeninger, bofællesskaber, fødevarefællesskaber og endelig salg til virksomheder og offentlige institutioner.

Begrebet Økologiske Matrixbrug tager udgangspunkt i betydningen af ordet "Matrix". Det kan betyde et regneark/tabelark, samt en støbeform.
I denne sammenhæng tænkes begge betydninger ind, nemlig at samarbejdet er som et tabelnet, der lægges henover et landområde. "Nettet" dækker alle aktører, produktioner og biotoper. Alt skal tænkes i sammenhæng med hinanden og værende afhængig af hinanden.
Matrix'en bliver en støbeform, hvoraf der opstår en ny virkelighed - en ny mulighed for i fællesskab at skabe en bæredygtig fremtid.

Lejre Økologiske Matrixbrug er en del af Lejre Økologisk Kommune projektet.