Kort fortalt

Lejre Økologiske Fødevarefællesskab LØFF - er åbnet for alle, der ønsker friske, økologiske og lokalt producerede fødevarer.

Projektet

Lejre Økologiske Fødevarefællesskab er etableret ud fra visionen om at skabe fællesskab, vished og nærhed omkring økologiske fødevarer dyrket i Lejre Kommune og opland.

LØFF skal reducere afstanden fra jord til bord og giver borgere i, ved og omkring Lejre Kommune mulighed for at mætte sig i skønne, lokalt producerede, økologiske grøntsager og på sigt også andre fødevarer. Det handler om bæredygtighed både miljømæssigt, sundhedsmæssigt og socialt.

LØFF er medlemsdrevet og uden mål om profit. LØFF's flade struktur er medvirkende til, at vi kan nå ud i alle kroge af kommunen og blive formet af medlemmerne.

LØFF ønsker at medvirke til øget kendskab til de økologiske dyrkningsmetoder ved at fortælle historierne bag råvarerne, og dermed fremme et større forbrug af økologiske fødevarer.

LØFF støtter op omkring Lejre Kommunes grønne strategi og vision om at være landets første økologiske kommune.

LØFF drives af medlemmerne selv. Der er store og små opgaver, som skal løftes. Nogle medlemmer er meget engagerede og lægger en stor indsats, andre bidrager med små og overskuelige opgaver en enkelt eller to gange årligt.

LØFF har samkørselsordninger medlemmerne i mellem og samarbejder også med Social Psykiatrien i Hvalsø ifm. udbringning af poser til borgerne i Hvalsø: En borger tilknyttet social psykiatrien henter poserne bestilt af Hvalsø-borgere og kører dem samlet til Hvalsø, hvor de bliver hentet. Dette sparer en masse kørsel og involverer en potentielt marginaliseret borgergruppe i fødevarefællesskabet.

LØFF har på nuværende tidspunkt (sep.2013)140 medlemmer hvoraf mange er familier. På Facebook har vi opnået 440 like's.