Kort fortalt

Landbyerne i Sønderborg viser livskraft og gåpåmod i arbejdet med at skabe en bæredygtig fremtid, så hverdagen hænger sammen på en god måde

Projektet

Ideen med projekt "Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg" er, at landsbyernes beboere i fællesskab skal finde frem til de bedste måder at mindske udledning af CO2 på. Udledningen skal være nedbragt med 25 pct. i 2015. Samtidig gælder det om at finde frem til en måde at leve på, der spiller sammen med Sønderborg Kommunes mål om at blive helt CO2-neutral i 2029.

I landsbyerne er mange huse af ældre dato og derfor heller ikke så energirigtige som helt nye huse.

Et af målene i projektet er derfor at give beboerne redskaber til selv at udnytte energien bedst muligt. I landsbyerne Dynt-Skelde-Gammelgab og på Kær halvø har man afholdt energimøder med beboerne, så de ved, hvordan de bedst kommer i gang med at spare på energien og lave energitjek. Idag har knap 20% en færdig energirapport i hånden, og mange er i fuld gang med energirenoveringerne.

Plant god energi:
I de to landsbyer skal man for eksempel finde arealer, hvor beboerne kan plante energiafgrøder som for eksempel piletræer, der kan bruges til biobrændsel. Samtidig kan piletræer fungere som en del af et fælles spildevandsanlæg for landsbyerne. Ved at gøre landsbyerne mere bæredygtige bliver de også mere attraktive for tilflyttere.

Og netop derfor har projektet inddraget elementer, der er vigtige for at få en hverdag til at hænge sammen for en familie. Benzinprisernes stigning de seneste par år har ikke gjort transport billigere. Og dette rammer landsbyerne hårdt, hvor familierne er særligt afhængige af en bil eller to for at få en hverdag til at fungere ordentligt.

Kommunen er med hjælp fra borgerne ved at se på transport af mennesker og varer, for at finde løsninger, så det kan hænge bedre sammen for landsbyerne. Kan en familie for eksempel nøjes med en bil, er der mange penge og meget CO2-udledning at spare.

På Kær sparede et hold "Kør Grønt" kursister i gennemsnit 35% på deres benzinregninge.Dén slags kan mærkes på husholdningsbudgettet, hvis man, som de fleste på landet, er afhængig af bilen for at komme på arbejde og aflevere børnene i skolen eller daginstitution.

Spis lokalt:
Der kan også spares CO2 ved at spise dansk. I stedet for at brænde CO2 af på at få fløjet mad ind fra fjerne egne, sætter projektet fokus på at udnytte de gode råvarer, som det danske klima byder på.

I haven, på markerne og i skoven finder man friske grøntsager, krydderurter, honning og svampe. Og de fordele skal udnyttes i arbejdet for at skabe bæredygtige landsbyer. I projektet arrangeres kurser i "Ny Nordisk Mad", så folk kan få opskrifter og viden til at udnytte råvarerne.

Går fælles:
Endelig er der stor fokus på lokale mødesteder. Det handler om at bevare og styrke sammenhængskraften lokalt, så det forbliver attraktivt at bo på landet. Målet er, at det skal være lettere at bo på landet, samtidig med, at det energiforbrug, der i dag bruges på at modtage serviceydelser bliver reduceret. Min. 50% af husstandene i hver landsby skal være tilkoblet bredbånd når projektet slutter i 2015, og borgeren skal være i stand til at modtage et vist antal ydelser lokalt, frem for at skulle flytte sig for at modtage ydelsen.

Andre idéer:
Det bobler med lokale idéer og foretagsomhed fra andre ildsjæle. F.eks. i Østerholm hvor et fælles nedsivningsanlæg skal etableres. Hos borgerne i Smøl blev der kæmpet for et fælles solcelleanlæg, inden lovgivningen var helt på plads. Nu er de folk, der ikke kunne få individuelle solcelleanlæg, gået i tænkeboksen for at finde fælles løsninger. På Kær resulterede et langt sejt træk fra et hold studerende og Landsbylauget i, at Sønderborg Fjernvarme så det fornuftige i at udbygge forsyningen til halvøen.

Og der er meget mere på tegnebrættet.
En fælles internetportal for Bæredygtigtie Energilandsbyer i Esbjerg, Sønderborg og Svendborg Kommuner skal hjælpe med at sprede erfaringerne og give borgerne mulighed for at skaffe viden til at spare på energien på mange forskellige måder. En vigtig funktion på portalen er et forum, hvor der fortælles om de gode historier og eksempler på energisparetiltag, som landsbyerne har foretaget.

Organisering:
Landsbylauget i de deltagende lokalsamfund, er den formelle samarbejdspartner og omdrejningspunktet. Borgerne skal føle ejerskab og motivation, mens landsbylaugene driver projektet fremad. De øvrige samarbejdspartnere understøtter processen helhjertet, og bidrager med koordinering, faglig sparring og hjælp til selvhjælp.