Kort fortalt

Lokale ildsjæle, deres motivation og seje træk gør en forskel, når der skal laves omstillinger på energiområdet.

Projektet

Det er nu ganske tæt på, at gravearbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningsnettet til Kær Halvø opstarter. Dette var bestemt ikke planen i 2011, men med hjælp fra fire studerende ved Mads Clausens Institut i Sønderborg og et ihærdigt landsbylaug, blev fjernvarmeforsyningen overbevidst om det rentable i at grave over til halvøen i forbindelse med etablering af en større ledning i nord- og syd- gående retning på Als.

Projekt: "CO2-neutralitet i landdistrikterne" har understøttet ovennævnte proces i perioden 2010 - 2012. Udgangspunktet var simpelthen at finde løsninger på, hvordan beboerne i landsbyerne og landdistrikterne kunne mindske udledning af CO2 og fremtidssikre et godt liv på landet på trods af stigende energipriser. Det gjaldt om at finde frem til en måde at leve på, der spillede sammen med Sønderborg Kommunes mål om at blive helt CO2-neutral i 2029.

Landdistrikterne har alle muligheder for at producere noget, der kan bruges – her gror råvarerne, og her findes rige mængder af social kapital. I modsætning til byerne, hvor beboerne er koblet på fælles fjernvarmeanlæg, må lokalbefolkningen på landet finde individuelle løsninger. Men projekt "CO2-neutralitet i landdistrikterne" skulle helst finde altenative fællesløsninger .. også på landet.

Landdistriktudvalget i Sønderborg og ProjectZero lancerede derfor en 3-trins raket, som skulle skabe debat, involvering og handling i områdets 26 landsby-laug. De tre trin var 1) inspiration udefra, 2) energi roadshows med ZERObolig-vejledninger og 3) energipolitisk debat om landsbyernes rammevilkår.

Trin 1;
Repræsentanter fra alle landsbyer blev inviteret på inspirationstur til selvbyggerlandsbyen "Friland" på Djursland. Her er mottoet: "Hellere en lille handling end en stor holdning".

Trin 2;
Alle landsbyborgere blev inviteret til "Energi Roadshows", hvor håndværkere og fagfolk mødte frem og fortalte om, hvordan man kan rykke boligen op i energiklasse, så varmeregningen nedbringes og miljøet skånes. Efterfølgende kunne deltagerne fortsætte med at blive klogere i nedsatte ERFA-grupper med forskellige temaer. Midlet var "videndeling i øjenhøjde".

Trin 3;
Fire landsbyer blev udvalgt som energi-testlandsbyer. Ingeniørstuderende fra Mads Clausens Institut i Sønderborg gik igang med at studere forskellige indsatsområder nærmere. Èt sted, i Smøl, var fokus på etablering af et fælles solcelleanlæg på landsbyplan. Dette var desværre ikke lovligt på daværende tidspunkt, men efter et ministerbesøg og en ny klimaplan i november 2012, er reglerne idag ændret.

I Avnbøl-Ullerup blev udregnet, hvorvidt forholdene var gunstige for etablering af et fælles biogasanlæg. Det viste sig ikke at være rentabelt pga. omkostningsniveauet.

Hos beboerne i Dynt-Skelde-Gammelgab lavede de studerende beregninger på transporten. Efterfølgende danner disse udgangspunkt for nye tiltag i området, hvor man ønsker at nedbringe udgifterne til privat kørsel og nedbringe CO2-udslippet. Alle i Dynt-Skelde-Gammelgab er desuden i disse dage involveret i at renovere fælleshuset, Dynt-huset, energirigtigt.

På Kær Halvø førte beregninger over de private energi-omkostninger til, at lokale ildsjæle "stemte dørklokker"på halvøen og skaffede den store folkelige opbakning og de mange interessetilkendegivelser, der skulle til, for at det blev rentabelt for Sønderborg Fjernvarme at etablerre fjernvarme på halvøen. Idag er gravearbejdet igang.

Ovennævnte initiativer er et lille skridt i den rigtige retning på vejen mod "bæredygtige landsbyer i Sønderborg". Dette er titlen på et følgeprojekt, du kan læse mere om et andet sted på denne hjemmeside. Målet er udover at forbedre miljøet, at skabe jobs og økonomisk rentabilitet samt øget livskvalitet i landsbyerne og på landet.

Erfaringerne har vist, at en energiomstilling af boliger kun kan finde sted, hvis boligejerne indgår aktivt i processen og dermed tilfører nødvendige ressourcer og viden til omstilling. Borgere, det offentlige og erhvervslivet skal indgå stærke og forpligtende partnerskaber. De professionelle aktører (erhvervsliv, videncentre, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.) er et vigtigt ”lokomotiv”, med mange ”vogne” efter sig. Tovholder funktionen har sikret, at de to spor er blevet sammenkoblet.

I Sønderborg har ProjectZero repræsenteret det professionelle spor, mens Landdistriktsudvalget / Landsby-forum / Landsbylaugene har taget ansvaret for at inddrage borgerne i at skaffe resultater, der på den lange bane skal medvirke til at opfylde kommunens mål om CO2-neutralitet i 2029.