Kort fortalt

LAGI er en stor, international kunst- og energikonkurrence der bruger kunst som drivkraft i udviklingen af bæredygtige, rekreative bymiljøer

Projektet

Hvad er LAGI?

Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og energikonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams fra hele verden til at designe kreative, innovative og energiproducerende skulpturer til det offentlige rum. LAGI har tidligere været afholdt i Dubai (2010) og i New York City (2012). Med Københavns kåring som Europæisk Miljøhovedstad 2014 blev det besluttet at lade Danmark være værtsland for LAGI. Konkurrencen er åben fra januar til maj i 2014.

Hvorfor LAGI?

De seneste års udbredelse af vedvarende energi, særligt vindmøller, har vist at den grønne omstilling langt fra kun er en teknologisk udfordring, men i lige så høj grad kalder på en kulturel og social omstilling. Gennem æstetiske og innovative løsninger søger LAGI2014 at ændre diskursen omkring vedvarende energi og at inspirere til eftertragtede energiløsninger.
Formålet med LAGI2014 er for det første at inspirere ingeniører, kunstnere, designere samt energibranchen til at medtænke æstetiske kvaliteter i designs af vedvarende energikilder. For det andet at skabe en mangfoldig, lærerig og begivenhedsrig attraktion, der gennem kreativitet og kulturelle oplevelser engagere den brede offentlighed i energi, klima og miljø.

Konkurrencens forløb og udbytte

Det er besluttet at Refshaleøen, grundet sin unikke beliggenhed og historie, bliver konkurrencens primære design-site. Tværdisciplinære teams bestående af kunstnere, arkitekter, ingeniører, designere mm. får til opgave at udvikle æstetiske skulpturer, der kan producere vedvarende energi i en størrelsesorden, der bidrager til den lokale elforsyning. Som en ekstra udfordring, skal de deltagende teams denne gang tage højde for at skulpturerne skal være skalerbare og modulerbare, så de kan tilpasses andre områder i Danmark. Holdet bag LAGI2014 vil nemlig arbejde på efterfølgende at få realiseret et eller flere af værkerne, så Danmarks borgere i fremtiden kan nyde smukke og energiproducerende skulpturer i byens rekreative områder.

Konkurrencens bedste bud udstilles på Dansk Arkitektur Center (DAC), hvor børn og voksne gennem interaktive installationer får mulighed for at interagere med og få bedre forståelse af, hvad vedvarende energi er. Udover udstillingen på DAC arbejdes der på at lave en spektakulær udstilling på Refshaleøen, hvor en stor ’Energidome’ kan lyse op og fungere som en interaktiv skulptur, der visualiserer byens energiforbrug og hvor meget vedvarende energi, der er i systemet. Vi håber også at kunne opføre en række prototyper af tidligere års skulpturer, så besøgende kan bevæge sig rundt mellem disse land art værker. Blandt skulpturerne vil nutidens vedvarende energiteknologier blive demonstreret. Inde i domen findes en række interaktive ’fremtidsteleskoper’, der zoomer ind på skulpturerne og placerer dem i fremtiden. Når man ser ind i teleskopet, vil et digitalt lag informere beskueren om, hvor meget energi skulpturerne ville producerer, hvis de havde integreret nutidens vedvarende energiteknologier. Gennem teleskopet forbindes nutidens teknologi med fremtidens former.

Energidomen vil fungere som et eksperimentarium, hvor borgere, politikere og fagfolk kan få mere viden om vedvarende energi. På et interaktivt bord kan besøgende selv få lov at udarbejde deres ideer til fremtidens energi. Domen og DAC skaber rammerne for et langt program af workshops, debatmøder, masterclasses etc., omhandlende energi, byudvikling, innovation og ikke mindst, hvilken rollen kunst og kultur spiller i den grønne omstilling.