Kort fortalt

Lånerværket opstarter lånefællesskaber i andelsboligforeninger for at styrke fællesskabet og mindske ressourceforbruget.

Projektet

Vi er forbrugere – vi køber og smider ud i stor stil - og det resulterer i et overforbrug af jordens ressourcer. Denne udfordring vil Lånerværket imødekomme ved at skabe fokus på, at vi ikke nødvendigvis behøver at eje alle de ting, der alligevel ikke indgår i vores dagligdag – lad det være en stige eller de 4 ekstra stole vi bruger når, vi har gæster. Ganske enkelt så skal vi begynde at låne mere af hinanden! En sådan tankegang i andelsboligforeningerne er gunstig for ressourceforbruget, husstandens økonomi og fællesskabet. Projektet vil starte i andelsboligforeningerne på grund af deres struktur og det allerede eksisterende fællesskab.
På grund af vores samfunds øgede fragmentering og individualisering er målet med at opstarte ”lånerværker” også at styrke de allerede eksisterende fællesskaber i andelsboligforeningerne.