Kort fortalt

Kun 1 Jord er et projekt, som vil sætte mere fokus sammenhængen mellem miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig.

Projektet

HVAD ER KUN 1 JORD?
Kun 1 Jord er et projekt, som vil udbrede kendskabet til sammenhængen mellem økonomisk, social-, og miljømæssig bæredygtighed.

Vi er mange, som er bekymret for samfundets udvikling. Klimaproblemer sammen med økonomisk og social ulighed er udfordringer, som vi alle har en andel i. Men det er de færreste, som har et overblik over, hvad man selv kan gøre.

MISSION
Det er vores mål, at helt almindelige danskere tænker økonomi og socialt ansvar ind i den bæredygtige kontekst.

Der er rigtig mange i Danmark, som gerne vil bidrage til en bæredygtig fremtid. Men det kan være svært og uoverskueligt, hvis man ikke forstår, hvordan det hele hænger sammen. Derfor er det også et vigtigt mål for os, at udbrede budskabet om en bæredygtig omstilling.

Vores bidrag til Vores Omstilling er altså oplysning og opfordring til engagement.

HVEM ER VI?
Kun 1 Jord er drevet af Folkesparekassen. Det er Folkesparekassens bidrag til oplysningen omkring bæredygtighed i Danmark.

Vi forsøger at skabe en aktiv tilstedeværelse på de sociale medier, hvor vi har mulighed for at skabe kontakt og indgå i dialog og debat med alle, som er interesseret. For os handler det om at nuancere den debat, som foregår i og uden for mediernes rampelys.

BAGGRUND
Folkesparekassen er et pengeinstitut, som arbejder for en demokratisk og bæredygtig samfundsøkonomi. Med afsæt i JAK Danmarks værdigrundlag er Folkesparekassen med til at holde bæredygtigheden i hævd.