Kort fortalt

Kisserup har siden 2007 haft fokus på bæredygtighed. Resultatet er en levende landsby med mange aktiviteter og et stærkt fællesskab.

Projektet

Vi er en landsby i Lejre kommune med ca. 50 husstande. I 2007 blev projektet "Plan B - for et bæredygtigt Kisserup" igangsat af en af landsbyens ildsjæle. Ideer og visioner blev drøftet på fællesmøder og forskellige tiltag blev foretaget:
• Energigruppen inspirerede til nedsættelse af energiforbruget med forskellige konkrete og velbeskrevne forslag. En konkurrence resulterede første år i en gennemsnitlig besparelse på 21% af energiforbruget. Der var tanker om delebiler og opmærksomhed på samkørsel.
• Økobiks-gruppen sørgede for, at friske økologiske, lokalt dyrkede madvarer blev leveret et centralt sted i byen. 25 familier var fra start med på ordningen med mælk, årstidens grøntsager, frugt, fisk og kød.
• Fælleshusgruppen arbejdede på at etablere et hus til fælles arrangementer og aktiviteter. En familie stillede gratis et stykke jord til rådighed og en arkitekt tegnede huset. Et flertal af beboerne i byen stillede garanti for både finansiering og arbejdskraft.
• Genbrugsgruppen arrangerede byttedage, hvor tøj, møbler, legetøj m.m. udveksledes. Lister med oversigt over forskellige redskaber til udlån blev lavet – lige fra kirsebærudstenere til ukrudtsbrændere. Der blev lavet ordninger med fælles græsslåmaskiner og trailer. Videobånd, dvd’ere, cd’ere og gamle vinyler blev sat til fri afbenyttelse.
• Fællesspisning hver 2.-3. måned hvor et par familier på skift gik sammen om at lave mad til alle i landsbyen.

Andre aktiviteter er udsprunget: En fredagscafe hver anden fredag på skift i haverne er endnu et mødested for alle. Haverne er ofte rammerne om fællesskabet i byen. Der er heste, får, høns og bier – en enkelt har ænder og svin. Mange urtehaver dyrkes økologisk og flere er selvforsynende. Vi bytter frø, planter og gode råd. En hjertestarter er på initiativ af en af kisserupperne bevilget af Trygfonden med tilhørende kursus for byens beboere.

De forskelligartede aktiviteter skaber fællesskaber på kryds og tværs. Det ser vi som en vigtig forudsætning for, at vi lokalt kan bidrage til en bæredygtig udvikling, hvor vi også forholder os til udfordringerne i det globale miljø.