Kort fortalt

I VA 4 Syd, Albertslund dystede 10 familier i et helt år om at nedsætte deres vandforbrug. Familierne sparede tilsammen 15 % vand.

Projektet

Hvert kvartal blev der fundet en vinder. Konkurrencen gav anledning til løbende at informere om vand i bebyggelsens beboerblad. Personlige interviews med de medvirkende familier gjorde det mere interessant at læse om vandspareråd. Det resulterede da også i, at boligområdets samtlige 278 familier i gennemsnit nedsatte deres vandforbrug med 5 % det år. Især ændring af badevaner og måden at vaske op på, var gennemgående for de familier, der havde sparet meget vand.
Successen med konkurrencen gjorde, at vi i år laver en energisparekonkurrence mellem 15 familier i samme bebyggelse. Konkurrencerne er planlagt og gennemført af miljøgruppen i VA 4 Syd i samarbejde med Agenda Center Albertslund.