Kort fortalt

Samsø Kommune har investeret i vindmøller for 30.000 kr/borger. Overskuddet går ubeskåret til vedvarende energi .

Projektet

Kommunal finansieringsmodel til en grøn omstilling.

Helt uden olie, naturgas og andre fossile brændsler i 2030. Det er vores mål og vi er godt på vej.
Samsø Kommune har sammen med lokalbefolkningen sat ambitionerne højt og målet om et fossilfrit samfund er ikke bare et politisk manifest, for nu skal I høre, hvordan der sættes handling bag de kommunalpolitiske luftkasteller. Det er på sin vis enkelt, men også unikt og foran sin tid.

Baggrund
Samsø og dermed også Samsø Kommune blev i 1997, af Energistyrelsen, valgt som Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Valget var baseret på en vurdering af lokale energi ressourcer og blev til et 10 årigt energiudviklings- og demonstrationsprojekt. Samsø Kommune var med til at præge projektet i sammenspil med borgere og institutioner i lokalsamfundet. Kommunens rolle har dels været som myndighed ved kommunale garantier til fjernvarmeprojekter, der for øvrigt alle forsynes med vedvarende energi, samt deltagelse i borgernes projekter.

Kommunal initiativ til vindmøller
Et af disse projekter er etableringen af havvindmøller. I 2001 var kommunen medstifter af Samsø Havvind A/S. Selskabet skulle etablere 10 styk 2,3 MW havvindmøller ved Samsø. En samlet investering på 240 millioner kroner! Da projektet er en sikker investering og for at rejse tilstrækkelig kapital til projektets gennemførelse, investerede Samsø Kommune, hvad der svare til 30.000 kroner per borger i projektet. Dette til gavn, både på og uden for Samsø. Det betyder, at Samsø Kommune nu ejer 5 havvindmøller, i selskabet Samsø vedvarende energi ApS, 2 andelsmøller med 1500 andelshavere og 3 erhvervsmøller med 2 – 9 ejere i hver.

En samsk energimodel, hvor forskellige interessenter løfter i flok til gavn for hinanden blev etableret mellem Samsø Kommune, Samsø Landboforening, Samsø Erhvervsforum og Samsø Energi- og Miljøkontor. Med inddragelse og respekt for hinanden og fælles forståelse af projektet, var der ingen protester mod møllerne. Det overskud der er i Samsø Vedvarende Energi ApS fra de 5 vindmøller, kan ikke gå ind i den kommunale drift og har som sådan ikke noget med kommunen at gøre, men kan udelukkende bruges på nye energitiltag til gavn for fællesskabet.

Investeringen på 30.000 kroner per borgere er selvfølgelig for både en borgmester og andre kommunalpolitikere foregået med en hvis bæveren, når man som den først og eneste kommune virkelig tager et politisk ansvar som dette. Men møllerne producere som ventet og budgettet er holdt.
Her 10 år efter etableringen af møllerne er det stadig ansvaret for den grønne omstilling, der gør sig gældende. Det betyder eksempelvis, at der politisk prioriteres penge både fra kommunens side og fra Kommunens vindmølleselskab til medarbejdere, der arbejder med denne grønne omstilling.
Samsø Kommune: Af kommunens i alt 8 medarbejdere i teknisk afdeling bruger 2 medarbejdere al sin tid på arbejdet med energioptimering og yderligere 4 af de 8 arbejder delvist med energi. Og det er selvfølgelig for at tage ansvar, men også fordi, at det er en rigtig god mulighed for at skabe en positiv udvikling der forbedre budgetter og skaber beskæftigelse. Samsø Kommune investere blandt andet i energibesparelse med tilbagebetalingstider helt op til 20 år og har også investeret massivt i solceller og er derfor nummer 1 i Danmark med solceller målt per indbygger.

Samsø Kommune har vist, hvordan en kommune kan gå forrest i den Grønne Omstilling uden specielle tilskudsordninger og vist, hvordan en kommunal finansieringsmodel via vindmøller kan laves uden det koster Staten penge. Overskuddet kan understøtte energiprojekter, der ikke løftes af markedskræfter og måske være tværkommunale således suboptimering undgås. Denne finansieringsmodel bør mange flere kommuner også tage til sig, til gavn for beskæftigelse og sammenholdet i lokalsamfundet og resten af Danmark.

Skrevet af: Uffe Vinther Kristensen, der er Energi- og Klimakoordinator på Samsø og dels ansat af kommunens fem vindmøller i det kommunalejede selskab Vedvarende Energi ApS og dels af teknisk afdeling i Samsø Kommune.