Kort fortalt

Vejle kommune involverer borgere og landmænd i pleje af naturarealer

Projektet

Vejle Kommune har arealer, som de gerne vil have genetableret som lysåbne enge. Sammen med Grønt Forum tages kontakt til landmænd og borgere i et lokalområde med henblik på at få skabt et samarbejde mellem alle parter.
De fleste kogræsserforeninger i Vejle Kommune har denne model:
Vejle kommune financierer og opsætter indhegning af et område, der ønskes afgræsset. Borgere i området danner en forening med det formål og de opgaver at kigge til køerne hver dag, i sommerhalvåret. Landmanden leverer og ejer køerne mens de er levende. Når efteråret kommer køber man fra 1/4 til en hel ko til fryseren.
Foreningen kan gennemføre aktiviteter: f.eks. få en naturvejleder til at fortælle om hvorfor det er godt for naturen at køerne græsser, eller en slagter fortæller om hvordan man får mest ud af køerne, eller landmanden fortæller om hvorfor han f.eks. er økologisk og hvad det i praksis betyder for måden han driver gården på. På den måde højnes borgernes viden om natur og mad, landmanden udvikler en forretning, kommunen lever op til myndighedernes krav om naturudvikling og der produceres lokale fødevarer med lavt CO2bidrag.
De fleste kogræsserforeninger har en hjemmeside med en vagtplan, hvor man melder sig på en vagt. Alle medlemmer i foreningen skal typisk komme hver dag i en uge og tilse hegn og dyr. Det er til at overkomme for de fleste.