Kort fortalt

Knuthenlund er en økologisk biodiversitetsgård, hvor der arbejdes med biodiversitet samt bevaring af gamle plantesorter og husdyrracer.

Projektet

På Knuthenlund er økologien fundamentet og basen i driften, men på en række områder går Knuthenlund meget længere. I landbruget arbejdes med at integrere den vilde natur i landbrugsproduktionen, og der laves løbende projekter for både nyttedyr, sangfugle, flagermus og padder. Derudover arbejdes der med bevaring af gamle plantegenetiske ressourcer og gamle husdyrracer. Alle fødevarerne produceres på gården med udgangspunkt i gamle håndværkstraditioner og historiske opskrifter. I forlængelse af produktionen lægges der stor vægt på formidling, og på Knuthenlund har man valgt at holde åbent for besøgende alle ugens 7 dage, hele året rundt fra kl. 10-17. Der er gratis entré.
På energisiden opsamles overskudsvarme fra kølerum, som genanvendes som varme. Denne varmekilde suppleres af flisvarme fra egen skov. På denne måde sikrer Knuthenlund en CO2 neutral varmeforbrug. I markbruget eksperimenteres med alternative dyrkningsformer, der kan nedbringe brugen af fossile brændsler og øge humuslaget og kulstofbindingen i jorden.