Kort fortalt

Grundejerforening skaber rekreative, grønne og miljørigtige veje med lokal nedsivning af regnvand

Projektet

I en grundejerforening på Amager opstod der på baggrund af de sidste års heftige regnskyl nogle ideer om lokal nedsivning af regnvand fra vejene og afkobling af nedløbsrørene fra kloaknettet.

Projektet skal tage højde for de forskellige lovkrav, miljømæssige hensyn og belastning af kloaknettet samtidig med, at der i tæt samarbejde med beboerne i området sikres en løsning, der inddrager vej- og fortovsarealerne til et grønt, kønt og rart sted at opholde sig.

Projektet består af flere dele, det praktiske med jura, teknik samt økonomi, og så de kreative sider. Det forløber som et samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR og en klimagruppe fra grundejerforeningen samt en tilknyttet projektleder.

Informationsmøder, inspirationsture og kreative workshops er med til, at alle kan følge med og få indflydelse på forløbet og den endelige løsning, som kan komme til at have elementer af alt fra grøfter, faskiner og regnvandsbede til rekreative opholdsrum, legeområder og smukke beplantninger.