Kort fortalt

Klimafesten skal hjælpe og samarbejde med borgerne i arbejdet med at mindske energiforbruget og CO2-udslippet

Projektet

Formålet med Klimafesten har været at hjælpe og samarbejde med borgerne i arbejdet med at mindske energiforbruget og CO2-udslippet, samt at omlægge til vedvarende energi.

Projektets overordnede mål har været, at motivere Skanderborg Kommunes borgere, institutioner og virksomheder til aktivt at ændre adfærd i en mere klimavenlig retning, i forbindelse med energiforbrug samt investeringer i klimaforbedringer på en sjov og fællesskabsorienteret måde.

Kernen i projektet har været at undgå en løftet pegefinger over for borgerne, men i stedet inspirere dem til at gøre tingene i fællesskab, fortælle de gode historier og gerne gøre det sjovt at spare på energien.

Endvidere har det været et mål at gøre indsatsen for energinedbringelsen til en fælles udfordring for alle borgerne og virksomheder, og ikke et problem der kan løses ved at ansvaret alene lægges på den kommunale administration.

Kommunen gør meget ifht. renovering af bygninger mm. Men der er rigtig meget, den enkelte borger kan gøre. Udgangspunktet for kampagnen har været, at ca. 40 % af energiforbruget ligger i private hjem, hvor kommune og stat ikke kan gå ind og gøre noget. Det handler om både vaner, adfærd, værdier og økonomi. For at kunne tale til alle vores borgere, har vi i kampagnen brugt forskellige vinkler og tilgange til problemstillinger.

Evalueringer af projektet viser, at rigtig mange borgere har taget budskabet til sig, og har ændret vaner eller lavet klimarenovering på grund af klimafest kampagnen.

Som baggrund for klimafesten ligger byrådets mål om at kommunen er CO2-neutral i 2020 mht. strøm og varme, samt målet om at indsatsen overfor energiforbruget og energiomlægninger vil ske i tæt samarbejde mellem borgere og kommune.