Kort fortalt

Beskæftigelsesindsatser der giver ledige kompetencer og netværk så de kan bidrage til lokale omstillings initiativer og skabe grønne jobs

Projektet

Foreningen Klima & Beskæftigelse har rødder i fire sjællandske økosamfund. Vi arbejder for at fremme og forbinde en aktiv beskæftigelsesindsats, uddannelse for bæredygtig udvikling, og lokale initiativer, der skaber bæredygtig omstilling og grøn jobskabelse – både i det offentlige, i erhvervslivet og i civilsamfundet.

Foreningens formål og arbejde udspringer af at mange arbejdsløse oplever at skulle beskæftiges med meningsløse kurser og aktiveringsforløb, mens de venter på egentlige job. Samtidig er der stort behov for hoveder og hænder, der kan arbejde med lokale omstillingsinitiativer.

Vi konstaterer også, at mens midler, der afsættes til omstillings-aktiviteter og uddannelse i bæredygtighed, er begrænsede, er der betydelige midler til kurser, løntilskud etc. i beskæftigelsessektoren. Disse kunne med fordel bruges til uddannelse og aktivering, der er målrettet behovet for omstilling og fremtidens krav til grønne og bæredygtige jobs.

Vi oplever, at der både er mange lokale virksomheder, kommuner og civil-organisationer, som er motiveret for at komme videre med omstilling mod større bæredygtighed, men som mangler ledige hænder, hoveder, erfaring og viden, som kan hjælpe dem videre. Det kan vi hjælpe med.

Foreningens første initiativer har været at starte et 6 ugers kursus for omstillings-agenter (se separat projektbeskrivelse) i samarbejde med Lejre kommune og UC Syddanmark (Videnscenter for Ledelse, Innovation og Evaluering). Vi har i tilknytning åbnet en ’Omstillingsbutik’, som minder om universiteternes videnskabsbutikker. Her kan private virksomheder, institutioner, organisationer byde ind med omstillingsinitiativer til f.eks. bæredygtig produktion og drift, som de gerne vil have hjælp til at udvikle og afprøve. De ledige samarbejder om projektet med kyndige og erfarne eksperter og praktikere der fungerer som undervisere og konsulenter.

Det etablerede 6-ugers kursus, og Omstillingsbutikken er eksempler på beskæftigelses-indsatser vi som forening gerne vil udvikle som koncepter og gøre tilgængelige i mange flere lokalområder. Som et middel hertil håber vi at kunne være vært for en konference for både kommunale politikere & embedsmænd, samt lokale og landsdækkende grønne organisationer, virksomheder og institutioner. Formålet er at fremme udviklingen af en tværgående grøn beskæftigelsesindsats og få en debat i gang om de muligheder, der ligger her.

Spørgsmål / svar

Anne Poulsen | tor, 10/03/2013 - 08:35

Hej Ditlev
Kan Sofiebadet evt. byde ind med noget?
Kan desværre ikke komme den 8. ville ellers godt have hørt lidt mere om projektet. Hilsen Moster