Kort fortalt

Moderne og helhedstænkende, økologisk, fossilfrit og selvforsynende jordbrugs- og rækkehus-fællesskab for 60 familier i Karise nær København

Projektet

DET UNIKKE VED KARISE PERMATOPIA er, at boligerne og jordbruget virkelig er tænkt sammen - på bedste permakultur-maner.

Beboerne bidrager til driften af jordbruget ca. 5 timer om ugen og får foruden billige højkvalitetsfødevarer også meningsfuldt fællesskab, tæt relation til dyr og planter, samt frisk luft og motion herfor. Den 100% off-grid-infrastruktur (bestående af vindmøller, solceller, solfangere, kraftvarme-biofyr, egen brønd, regnvandsopsamling og spildevands­håndtering) holder omkostningerne nede og skaber resiliens overfor bl.a. fødevare- og energikriser. Alle dyrene bidrager også til driften af markerne og frugtplantagerne - fx med næringsstoffer, skadedyrsbekæmpelse og jordbearbejdning.

Regnvand fra hustagene og spildevandet udnyttes i fiskedamme og drivhuse før det ender i pilerensningsanlægget. Markerne gødes med dynd fra dammene og kompost fra boliger og kursuscenter. Regnvandet bruges også til tøjvask og vanding i haver, frugtplantage og marken. Solfangere giver varmt vand og gulvvarme.

Strømmen kommer fra vindmøller på markerne, solceller på tagene og udnyttelse af biogas i kraftvarmeværket. Markdriften sker som cirkelbedsdyrkning - et eldrevet, højautomatiseret, alsidigt og højproduktivt økologisk dyrkningssystem.

Alle rækkehuse har stort drivhus på sydfacaden, som evt. kan benyttes til fællesproduktion. Rækkehusenes lejlighedsskel og skillevægge bygges med ubrændte lersten, som opgraves og presses på grunden. Ubrændte lersten er billige, skånsomme for naturen, samt gode til at stabilisere luftfugtigheden og varmen indenfor. Facader og tage bygges i træ og isoleres med plantefibre. Der males med naturmaling. Alt dette kombineret med et innovativt varme- og ventilationssystem giver optimalt indeklima - og minimalt energiforbrug.

Foruden de 60 rækkehuse, som er på mellem 60 og 120 m2, opføres to store og to små fælleshuse med masser fællesfaciliteter. Stuehuset i den gamle firlænget gård ombygges til kursuscenter. I de øvrige tre længer indrettes bl.a. stor festsal, kontorer og værksteder, maskinpark, slagteri, pakkeri og lager, samt gårdbutik med café.

KARISE PERMATOPIA HENVENDER SIG til:
- børnefamilier, par og enlige, som gerne vil
- bo billigt, sundt, økologisk og bæredygtigt
- i eget rækkehus, og være en det af
- et meningsfuldt og selvforsynende produktionsfællesskab, hvor man kommer
- i tæt kontakt med naturen, og hvor der er
- et sprudlende socialt og kulturelt liv, samt
- sammenhold på tværs af generationer, og hvorfra man kan
- komme på arbejde i København med offentlig transport på under én time.

PROJEKTET ER UDVIKLET I SAMARBEJDE mellem Andelskassen JAK, arkitekt og permakultur-designer Tony Andersen og bygningsarkitekt Steen Østergaard. Københavns Fødevarefællesskab, samt energikonsulenter og økologiske og permakulturkyndige landbrugskonsulener er også blevet inddraget. P.t. er det konsortium, som skal forestå byggeriet samt etableringen af cirkelbedssystemet, ved at blive dannet.

OMSTILLINGEN TIL ET BÆREDYGTIGT SAMFUND kræver nye bæredygtige boformer - og her er Karise Permatopia en prototype, som samtidig kan puste nyt liv i de mange små lokalsamfund, der ligger i periferien af og har god offentlig transportforbindelse til de større byer - og bringe mange flere med spændende storbyjob i tæt kontakt med naturen. "Permatopia"-organisationsformen gør det også muligt for familierne at skære ned på lønarbejdet og i stedet i fællesskab bidrage til en lokal fødevareproduktion baseret på det eldrevne cirkelbedsdyrkningssystem.

LÆS MERE OM KARISE PERMATOPIA på permatopia.dk, hvor du også kan downloade det foreløbige prospekt.