Kort fortalt

LAND center

Projektet

Karensminde er et typisk dansk husmandssted som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af perma-kulturens principper. ”Husmandsfornuft og permakultur” Selvforsyning med nye planter og dyrkningsprincipper, – tilberedning, konservering og opbevaring, – indretning af bygninger og adgangsveje, – vedligeholdelse og renovering af værktøj og redskaber, – design og fremstilling af hjælperedskaber, – demonstration og kursusvirksomhed.