Kort fortalt

Elforbruget stiger og vi skal ændre vaner, hvis en kostbar udbygning af elnettet skal undgås. Hvad skal der til for at ændre vores vaner?

Projektet

Vi får flere elektriske apparater i hjemmet, oliefyret skal udskiftes med en eldrevet varmepumpe og elbilerne spås en stor fremtid. Det belaster elnettet og derfor skal danskerne ændre vaner, så vi undgår en kostbar udbygning af elnettet.

I dag er forbruget meget ujævnt fordelt både over døgnets 24 timer samt mellem sommer og vinter. Specielt i tidsrummet fra klokken 17 til 20 om vinteren, hvor vi kommer hjem fra arbejde, laver mad og tænder for hjemmets elektriske apparater, er elnettet rykket tættere på kapacitetsgrænsen.

Men med et stigende elforbrug i forlængelse af den grønne omstilling, skal vi forsøge at udjævne forbruget, så vi ikke overbelaster elnettet i spidsbelastningsperioder og samtidig bruge energien, når den produceres af vedvarende energikilder. Vi skal med andre ord ændre elvaner, så vi undgår en kostbar udbygning af nettet.

Tidligere erfaringer med svingende elpriser har dog ikke fået forbrugerne til at ændre vaner. Derfor sætter dette forsøgsprojekt elprisen på spidsen for at undersøge, hvad der skal til for at ændre danskernes vaner.
Hvad er udfordringen?
SEAS-NVE forventer kun at kunne flytte 3-5 procent af forbruget fra rød-periode (klokken 17-20) til andre perioder. Tallet bygger på en test foretaget i 2009 med cirka 400 elvarmekunder, hvor elhandelsprisen varierede. Tilbage i 2005 lukkede vi netop treledspriser for husstande med elvarme, fordi husstandene kun flyttede deres forbrug lidt, og der var forholdsvis stor administration med prisproduktet.

Men vi ved meget lidt viden om, hvad der skal til. Vi har således en udfordring i at identificerer, hvad der skal få danskerne til at ændre vaner. Hvis vi ikke kan ændre vanerne med en så voldsom prisforskel, så er det svært at se, hvordan det overhovedet skal kunne lade sig gøre at få ændret befolkningens elvaner. Og får vi ikke ændret på vanerne, så er det værste scenarie, at vi enten skal investerer yderligere i elnettet, som alle skal betale for - eller gennemføre såkaldte planlagt strømafbrydelser og perioder med nedsat spænding og medfølgende komfortforringelser for danskerne. Planlagte strømafbrydelser er en realitet i andre lande bl.a. i USA.