Kort fortalt

OUH Svendborg sparer ca. 250.000 kr. pr. år. på kølesystem, der også genvinder spildvarme til ventilation.

Projektet

På OUH Svendborg har man opbygget et kølekredsløb, som fra et centralt anlæg kan køle medicinrum på alle sengeafsnit. Det kredsløb kalder man ’kølemotorvejen’.

Kølemotorvejen er et kredsløb af kølevand, der løber rundt i de bygninger hvor der er behov for køl. Køl tilvejebringes fra 3 køleanlæg, grundvandskøl, CO2-anlæg og et frikøleanlæg.

Ethvert køleanlæg producerer også varme, og den varme genbruges via frikøling til forvarmning af ventilationsluften i bygningerne.

Kølemotorvejen leverer altså både opvarmning og nedkøling, og det er noget, der især kan udnyttes, når årstiderne skifter.

Besparelsen opnås på 3 måder:
- Frikølingen genindvinder varme fra køleanlæg og grundvand til forvarmning af ventilationsluften på 6 ventilationsanlæg.
- Frikølingen gør at CO2-anlægget ikke behøver at køre om vinteren med en el-besparelse til følge.
- Grundvandet yder et kølebidrag om sommeren, hvorved der spares energi på CO2-anlægget.

Den samlede årlige besparelse er på 290.000 kWh om året, svarende til 247.000 kr.

Frikølingen giver et varmebidrag på ca. 380.000 kWh/år.