Kort fortalt

KØFF er en indkøbsforening, der tilbyder økologiske, lokale råvarer til sine medlemmer, og som er ejet og drevet af frivillige kræfter.

Projektet

Køge Økologiske Fødevarefællesskab er en medlemsdrevet indkøbsforening, der fokuserer på at tilbyde økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud.

Vi er et socialt fællesskab, der mødes uafhængigt af politiske overbevisninger, religion og social status. Vi driver café og holder forskellige lokale arrangementer, som f.eks. kunsthåndværkermarked, foredrag om økologisk havedyrkning mv.

Vi deltager desuden i mange lokale arrangementer, f.eks. Køge Kommunes (Agenda 21) sundheds- og miljødag, Det Grønne Hus' "bytte-ting-dag", Køges Søndre Havnedag.

Alle medlemmer i KØFF er ikke bare kunder, men også medarbejdere og medejere. Medlemskab er åbent for alle, der støtter op om foreningens formål og som forpligter sig til at lægge tre timers arbejde i foreningen om måneden. Al udvikling og drift af KØFF er således varetaget af medlemmerne selv, og denne fælles indsats gør det muligt at holde priser, der gør, at alle kan have råd til at købe lokalt og økologisk og spise aftensmaden i cafeen i selskab med andre.

Helt konkret er det et lokalt forankret projekt, som kan give den enkelte en handlemulighed til at gøre en forskel.

- I form af køb af økologiske varer. Jo flere der efterspørger økologiske fødevarer i
lokalområdet, jo flere marker kan omlægges til økologisk landbrug. Somkan ses omkring
hvor vi bor, hvis markerne fyldes af liv.

- I form af at blive inspireret til at leve sundt og blive mere kreativ med årstidens
grøntsager.

- Og i form af at gøre en forskel for hinanden i et varmt og givende miljø.

Vi startede i januar 2013 og er 97 medlemmer. Vi har 7 fungerende grupper: Indkøb, café, økonomi, butik, IT/presse, arrangement og kollektivgruppen, som er en fælles gruppe, hvor beslutninger tages.

Vi bliver brugt flittigt og får ligeledes støtte af Det Grønne Hus i Køge og af Køge Kommune. Netop samarbejde og forening er kendetegnede ved projektet.