Kort fortalt

Nu er det let at indkøbe socialt ansvarligt for det private og offentlige Danmark. Kig her først, når du skal finde en leverandør.

Projektet

Det bæredygtige samfund har brug for at alle løfter og at alle kigger på mulighed i stedet for begrænsninger. I socialøkonomiske virksomheder gives udsatte borgere nogle muligheder for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.

Med vores projekt håber vi at kunne øge mulighederne for en masse udsatte borgere for at komme ud og får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bag projektet står det socialøkonomiske grafiske webbureau Media-now I/S, som arbejder på at skabe fleksjobs via en professionel produktion af webudvikling og grafisk design.