Kort fortalt

Co2 besparende jordrensningsanlæg. Vi analyserer jorden, biologisk rensning af jorden. Efterfølgende deponerer vi jorden, på egen matrikel.

Projektet

Da den store tunnelovn på Bachmanns Teglværk A/S, Amtsvejen 23 i Nybøl, blev slukket i januar 2010, var det slut med en 150 år lang æra, med produktion af mursten, fremstillet med ler fra egen lergrav. Så dukkede spørgsmålet op om, hvad man kunne bruge nogle af bygningerne, lergraven, og de 35 ha jord som hører til teglværket til. Fordi det var nu kun de to blådæmpningsovne og lagerhallerne, der forsat var og er i drift.
Men, der kommer snart en ende på freden, da der nu igen kommer lastbiler til teglværket ved Nybøl Nor. Før var det materialer til murerstensfremstilling og de færdige murersten, der blev transporteret. Men nu er det lastbiler, der ankommer med mere eller mindre forurenet jord fra landsdelen. Den 6. September er der nemlig indvielse af det nye Co2 venlige jordkarterings- og jordrensning anlæg på Bachmanns Teglværk.
Ejerne Andreas Christensen, Vesterled teglværk A/S og Peter Matzen, Gråsten Teglværk A/S, har nemlig slået to fluer med et smæk. De kan nu modtage jord, veje det på den nye brovægt, og lægge det på den nye asfalterede plads, med membran, hvor jorden bliver analyseret. Derefter kan kunderne afregne afhængig, hvilken kvalitet jorden har. Efter sortering og rensning af jorden, skal den kun transporteres over til råstofgraven, hvor vi har fået en dispensation, eller ud på ejendommens øvrige 35 ha marker, hvor vi har fået en landzonetilladelse til deponering af rent jord. Det er her, der er afgravet ler igennem de sidste 150 år. Derved kan man genskabe de gamle landbrugsområder. Ligesom vandhuller og faunaen kan bringes til det oprindelige. Og der er masser af plads til rent jord, for vores tilladelser giver os mulighed for at fordele over 1 mio tons rent jord.
Dette er ligeledes også Co2 venligt, idet vi ikke skal transportere jord væk fra matriklen, når det er blevet gjort rent. Vi spilder ingen diesel og undgår at forurene miljøet. Vi forventer at kunne spare over 50 tons Co2 udledning om året, ved at beholde jorden i Sønderborg kommune, udtaler projektleder og bestyrelses medlem i Gråsten Teglværk A/S, Jacob H. Bendtsen.
Der er indhentet de nødvendige miljøgodkendelser i løbet af de sidste tre år, hvorefter anlægget er blevet etableret. På nuværende tidspunkt er der kun modtaget jord fra to projekter, men der regnes med, at der kommer betydeligt flere projekter i den kommende tid. Da der er mange projekter under opsejling i kommunen i forbindelse med udbygning af regnvands-, spildevands-, fjernvarmeledninger og andre byggerier. Den foreløbige asfalterede plads på 5.000 kvadratmeter ved teglværket er sikret med en membran, således at spildevandet fra det forurenede jord ikke kan sive ned i den underliggende jord. Spildevandet bliver ledt ned i et vandrensningsanlæg, som består af tre bassiner, og en 100 kubikmeter stor jordtank, som opsamler det rene vand igen. Det rene vand skal bruges igen, til at vande jord milerne med, så den biologiske rensning af jorden foregår optimalt.
Miljøgodkendelsen giver os mulighed for at rense op til 185.000 tons jord årligt. Når jorden ankommer, placeres den for sig på pladsen. Hvert projekt mærkes med sagsnummer og løbenummer, som referer til Jordweb, hvor jorden skal registreres og godkendes fra Kommunen. Derefter udtages jordprøver af milerne, som analyseres og klassificerer jorden. Er det lettere forurenet jord, der er tale om kan dette renses på få uger, ved gentagne gange at lufte og vande jorden. Der kan eventuelt tilsættes en form for gødning for at fremskynde den biologiske del af jordrensningen.
Når jorden er renset kan den efterfølgende deponeres på egen matrikel, hvor det igen bliver registreret, hvor den ligger, så vi altid kan dokumentere, hvor jorden kommer fra, hvilken proces den har været igennem, og hvor den er deponeret. Anlægget har kostet et tocifret millionbeløb. Anlægget indvies af udvalgsformanden for teknik og miljø i Sønderborg kommune fredag den 6. September. Vi håber at det kan skabe tre nye arbejdspladser.