Kort fortalt

Fondens formål er at give nuværende og fremtidige generationer bedre muligheder for at få en levende jord, rene og sunde fødevarer...

Projektet

Fondens overordnede formål er igennem økologi og bæredygtighed at give nuværende og fremtidige generationer bedre muligheder for at få en levende jord, rene og sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet. Endvidere er det fondens formål at lette generationsskiftet inden for landbruget på Samsø og dermed fremme den økologiske drift på øen. Samt at skabe arbejdspladser og at fremme tilflytningen til øen. Fonden opnår sin kapital ved gaver, frivillige bidrag, sponsorater og lån, samt fra driftsoverskud.

Fondens formål søges opnået gennem 7 handlinger:
* Ved at støtte generationsskiftet på Samsø gennem køb og bortforpagtning af landbrugsejendomme, der skal dyrkes økologisk.

* Ved at støtte udvikling og opstart af projekter og/eller virksomheder, der udvikler, bearbejder, forædler og/eller sælger økologiske produkter. Dette sker også med henblik på at skaffe arbejdspladser og øget tilflytning til Samsø.

* Ved at støtte initiativer der bringer landmænd/ fødevareproducenter og forbrugere tættere sammen.

* Ved at støtte udvikling og opstart af uddannelse og forsøgsmæssige tiltag på Samsø i relation til bæredygtighed, økologi og fødevarer.

* Ved at støtte udvikling og opstart af tiltag omkring bæredygtig bosætning og levefællesskaber på Samsø baseret på økologi.

* Ved at fremme sociale tiltag i forbindelse med fondens aktiviteter, f.eks. kan det bestå i at sårbare borgere bliver involveret i arbejdet på fondens gårde.

* Ved at tilstræbe, at offenligheden så vidt muligt får adgang til fondens arealer.